Sektorkolejowy » Kontrole na przejazdach kolejowych z wykorzystaniem kamer. Znamy lokalizacje!

Kontrole na przejazdach kolejowych z wykorzystaniem kamer. Znamy lokalizacje!

pzez Adrian

Wykroczenia na przejazdach kolejowych będą nagrywane

W rejonie przejazdów kolejowych pojawią się wzmożone kontrole. Generalna Inspekcja Transportu Drogowego uruchamia nowy projekt, który ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych oraz poprawić złe nawyki kierowców. W Polsce wdrożony zostanie system o nazwie Red Light, którego zadaniem będzie sprawdzenie, czy kierowcy poruszający się po przejazdach kolejowych przestrzegają sygnalizacji świetlnej. Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD zajmie się kontrolą pierwszych 5 przejazdów kolejowych.

Lokalizacja kontrolowanych przejazdów kolejowych

Generalna Inspekcja Transportu Drogowego we współpracy z Biurem Bezpieczeństwa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wytypowała 5 pierwszych lokalizacji przejazdów kolejowych, które zostaną objęte kontrolą. Podczas wybierania lokalizacji uwzględniono analizę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wytypowane lokalizacje to:

  • Radomsko (woj. łódzkie) – ul. Piłsudskiego, przejazd kolejowo-drogowy kategorii B
  • Warszawa (woj. mazowieckie) – ul. Cyrulików/ul. Okuniewska w Rembertowie, przejazd kolejowo-drogowy kategorii B
  • Wrocław (woj. dolnośląskie) – ul. Szczecińska, przejazd kolejowo-drogowy kategorii B
  • Parkowo (woj. wielkopolskie) – droga powiatowa Jaracz-Józefinowo, przejazd kolejowo-drogowy kategorii C
  • Makowiska (woj. kujawsko-pomorskie) – droga wojewódzka nr 397 (Otorowo-Makowiska), przejazd kolejowo drogowy kategorii C

Do kontroli zostały wybrane przejazdy kategorii B, czyli przejazdy kolejowe z półrogatkami, które są wyposażone w automatyczną sygnalizację świetlną oraz przejazdy kategorii C, czyli przejazdy kolejowe, które nie są wyposażone w rogatki oraz na których ruch sterowany jest za pomocą wyłącznie samoczynnych sygnalizatorów świetlnych.

W jaki sposób przeprowadzane będą kontrole?

Sprawdzeniem, czy kierowcy przestrzegają zasad na przejazdach kolejowych, zajmą się kamery, które mają zweryfikować czy podczas wyświetlania czerwonego światła pojazdy nie przekraczają wirtualnej linii detekcji. Ponadto kamery po automatycznym wykryciu auta dokonają jego identyfikacji (model, marka, numery rejestracyjne pojazdu). Wykroczenia zostaną zarejestrowane oraz przyporządkowane do nich zostaną warunki zdarzenia, czyli czas i miejsce zdarzenia oraz czas trwania fazy czerwonego światła. Po przeprowadzonych testach wybrany zostanie wykonawca przedsięwzięcia, który będzie miał 44 tygodnie na montaż urządzeń we wszystkich lokalizacjach.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przypominają, że najwięcej zdarzeń na torach kolejowych jest spowodowane nieprzestrzeganiem przepisów oraz nieuwagę kierowców. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez GITD:

„Montaż urządzeń do automatycznej kontroli na przejazdach kolejowo-drogowych jest realizowany po raz pierwszy w historii Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD. Jest jednym z etapów realizowanego już projektu „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym”. Zakłada on zakup i montaż 358 urządzeń rejestrujących, w tym w 100 lokalizacjach, które wcześniej nie znajdowały się w systemie CANARD”.

Autor: Damian Malesza
Fot. Jan Bury

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz