Sektorkolejowy » Grupa Mangata Holding z 43 proc. wzrostem przychodów ze sprzedaży i ponad 60 proc. wzrostem zysku netto w I półroczu 2022 roku

Grupa Mangata Holding z 43 proc. wzrostem przychodów ze sprzedaży i ponad 60 proc. wzrostem zysku netto w I półroczu 2022 roku

pzez Adrian

Mangata Holding, polska grupa przemysłowa, działająca w segmentach produkcji: podzespołów dla motoryzacji i komponentów, armatury i automatyki przemysłowej oraz elementów złącznych, w I półroczu 2022 roku wypracowała 534 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co stanowi 42,9% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 r. Segment podzespołów dla motoryzacji i komponentów odnotował największy wzrost przychodów osiągając poziom 302,6 mln zł, czyli o blisko 35,7% rdr. Segment ten odpowiada za prawie 57% całkowitych przychodów Grupy. Wysoki poziom sprzedaży  przełożył się  na osiągnięcie 88,8 mln zł EBITDA (wzrost 43,8% rdr.) oraz skonsolidowany zysk netto w wysokości 53 mln zł (wzrost o 61,1%), co stanowi kolejny rekordowy poziom w historii Holdingu.

Pierwsze półrocze br. charakteryzowało się niestabilnymi warunkami rynkowymi, które wynikały z wybuchu wojny w Ukrainie, wysokich cen surowców oraz energii. W tym wymagającym okresie Grupa Mangata Holding osiągnęła rentowność brutto ze sprzedaży na poziomie 24,2%. Z kolei marża EBITDA w pierwszym półroczu br. utrzymała się na wysokim poziomie i wyniosła 16,6% (wobec 16,5% w analogicznym okresie 2021 roku).

– Pomimo nadal trwającego konfliktu na Ukrainie oraz niestabilnej sytuacji na globalnych rynkach, w tym nadchodzącemu zarówno w Europie jak i na świecie spowolnieniu gospodarczemu, Grupa wypracowała kolejne rekordowe wyniki. Zarówno kwartalnie jak i w skali półrocza mieliśmy najwyższe przychody ze sprzedaży w naszej historii. W pierwszym półroczu br. nasze przychody przekroczyły 534 mln zł, co stanowiło wzrost o blisko 43%. Również na poziomie zysku netto oraz EBITDA odnotowaliśmy wzrosty, odpowiednio 61% oraz 44%. Przy obecnej sytuacji rynkowej wypracowane wyniki oceniam bardzo dobrze i liczę na ich utrzymanie w przyszłych okresach. – powiedział Leszek Jurasz, prezes zarządu Mangata Holding SA.

Grupa Mangata wypracowała wzrost przychodów we wszystkich trzech kluczowych segmentach. Segment podzespołów dla motoryzacji i komponentów odnotował wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie 35,7% (z 223 mln zł do wartości 303 mln zł obecnie). W segmencie elementów złącznych przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 123 mln zł, co stanowiło wzrost o 73% rdr. Natomiast segment armatury i automatyki przemysłowej odnotował przychody ze sprzedaży na poziomie 107 mln zł, co stanowi wzrost o ok. 36%. Wysoki poziom przychodów ze sprzedaży to przede wszystkim efekt zwiększonego popytu rynkowego we wszystkich obsługiwanych branżach.

Był on szczególnie widoczny w segmencie szeroko rozumianego rynku automotive, przy czym należy zwrócić uwagę, iż przyrost ten dotyczy zarówno pojazdów dostawczych i ciężarowych, jak i samochodów osobowych. Wzrost w branży automotive jest jednak nadal narażony na wahania wynikające z ograniczonej dostępności komponentów elektronicznych. W przypadku segmentu Elementów Złącznych wsparciem do znacznego wzrostu przychodów ze sprzedaży były zarówno wzrosty cen materiałów (indeksacje cenowe), jak również ograniczenie importu do Europy wyrobów z Chin (cła antydumpingowe).

W pierwszym półroczu 2022 roku odnotowano także wzrost zapotrzebowania na wyroby do branży górniczej (w stosunku do pierwszego półrocza 2021) ze względu na ożywienie w górnictwie (wzrost zapotrzebowania na surowiec krajowy – bezpieczeństwo energetyczne).

Pomimo ograniczenia sprzedaży na rynki Rosji, Białorusi i Ukrainy wzrost organiczny w okresie styczeń-czerwiec 2022 roku w stosunku do analogicznego okresu w 2021 roku zrealizowany został również w segmencie armatury i automatyki przemysłowej. Zwiększone zapotrzebowanie rynkowe wpłynęło zarówno na wzrost tonażowy sprzedaży armatury jak i odlewów.

Poza Polską, głównymi kierunkami sprzedaży wśród krajów Unii Europejskiej są Niemcy, Finlandia oraz Czechy. Natomiast w gronie kluczowych rynków pozostają również klienci z USA oraz Szwajcarii. Łącznie produkty z Grupy Mangata trafiają do 75 rynków na całym świecie.

Pełny raport okresowy dostępny jest tutaj.

Źródło: Informacja prasowa

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz