Sektorkolejowy » Dyrektor Generalny UTK odznaczony „Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości”

Dyrektor Generalny UTK odznaczony „Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości”

pzez Damian

Małgorzata Kalata, Dyrektor Generalny Urzędu Transportu Kolejowego została odznaczona „Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości”. Jest to nagroda przyznawana na pamiątkę stulecia odrodzenia Państwa Polskiego obywatelom polskim, którzy przyczyniali się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej tożsamości i materialnej pomyślności Rzeczypospolitej. Medal nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów.

Małgorzata Kalata pracę w Urzędzie Transportu Kolejowego rozpoczęła w 2013 roku. Od 2017 roku jest Dyrektorem Generalnym UTK. Przez ponad 30 lat pracy zawodowej wykazywała się ogromną aktywnością oraz pełniła nienaganną służbę publiczną. Jako Dyrektor Generalny Urzędu Transportu Kolejowego odpowiada za zapewnienie funkcjonowania i ciągłości pracy urzędu, warunków jego działania, a także organizację pracy zatrudnionych w urzędzie pracowników, którzy stoją na straży szeroko rozumianego bezpieczeństwa transportu kolejowego. Dzięki zaangażowaniu m.in. Małgorzaty Kalaty, UTK został wyróżniony godłem „Przyjazny Urząd” – nagrodą za standardy wysokiej jakości obsługi klienta, profesjonalizm i rzetelność w działaniu oraz nowoczesne rozwiązania w zakresie kultury pracy, a także kreatywność i innowacyjność w realizacji własnej misji publicznej. Małgorzata Kalata inicjuje i promuje również rozwiązania mające na celu podniesienie jakości pracy w urzędzie.

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Ustanowiony w 2018 r. jest nagrodą przyznawaną na pamiątkę stulecia odrodzenia Państwa Polskiego obywatelom polskim którzy od czasu odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie w 1918 r. przyczyniali się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej tożsamości i materialnej pomyślności Rzeczypospolitej.

Medal jest odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, nadawanym w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018–2022.

Medal jest nadawany osobom żyjącym, które poprzez:

  1. pełnienie nienagannej służby publicznej – cywilnej lub wojskowej,
  2. walkę o niepodległość oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych,
  3. aktywną działalność zawodową i społeczną,
  4. twórczość naukową, literacką i artystyczną

– przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności budowania wspólnoty obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej poprzez kulturę i sztukę, rozwoju społecznego i umacniania więzi z Polakami za granicą oraz budowania dobrobytu gospodarczego RP. Medal nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów.

Źródło: UTK

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz