Sektorkolejowy » CPK obwieszcza, że pracuje nad budową 2 tys. km nowych linii kolejowych

CPK obwieszcza, że pracuje nad budową 2 tys. km nowych linii kolejowych

pzez Damian

Z końcem ubiegłego tygodnia spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) zawarła umowę z wykonawcami, którzy będą odpowiedzialni za opracowanie dokumentacji techniczno-ekonomiczno-środowiskowej w rozszerzonej formule dla około 700 km linii kolejowych. Do prac tych wybrano osiem podmiotów – zarówno konsorcjów, jak i firm działających samodzielnie. Wartość umowy to blisko 1,2 mld zł brutto.

Kontrakt, który został podpisany przez spółkę i grono wykonawców, jest umową ramową na tzw. STEŚ-Rozszerzony. Ta formuła polega na objęciu jednym zamówieniem kilku elementów prac przygotowawczych: inwentaryzacji przyrodniczej, studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, koncepcji programowo-przestrzennej i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” – podaje CPK.

Zawarcie umowy ramowej z założenia ma na celu „przyspieszenie prac w zakresie wyboru wykonawców poprzez przeprowadzanie indywidualnych zamówień cząstkowych”.

CPK dodaje, że dotąd prowadziła prace na 1,3 tys. km linii kolejowych, a teraz, po zawarciu najnowszej umowy, to już prawie 2 tys. km. Aż tyle obiecuje zbudować do 2034 r., z czego część to odcinki kolei dużych prędkości.

Sprawdzając dotychczasowe osiągnięcia spółki działającej od maja 2018 r., można zauważyć, że jeszcze nie wybudowała ani jednego kilometra torów. Natomiast ustawicznie dba o rozbudowę kadrową w swoich strukturach. Na koniec ubiegłego roku zatrudniała blisko 500 osób (wobec 254 osób na koniec 2020 r.) pobierających wynagrodzenia średnio na poziomie 13 tys. zł brutto, przy czym wynagrodzenie członków zarządu w 2021 r. wynosiło aż 2 mln zł (!). Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. główną pozycją w kosztach CPK były wynagrodzenia, ubezpieczenia i szkolenia pracowników. Ze sprawozdania finansowego za ubiegły rok wynika, że skumulowane straty brutto od momentu powstania spółki wyniosły 243 mln zł.

Jakkolwiek spółka rozrasta się o kolejne dziesiątki, a nawet setki pracowników, zatrudnia osoby o wątpliwych kwalifikacjach i umiejętnościach, ponieważ przez cały czas prace, które powinny być realizowane w odpowiednich departamentach, zlecane są podwykonawcom, co m.in. wypunktowała Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie, o czym pisaliśmy TUTAJ.

Podsumowując działania spółki w zakresie budowy nowych odcinków linii kolejowych, dotychczasowe sukcesy wyglądają następująco: 0 km zbudowanych, 0 km w trakcie robót budowlanych. Prace budowlane mają się zacząć w 2023 r. – „równolegle ze startem budowy Portu Solidarność” – podaje CPK. W ciągu 12 lat ma powstać sieć o długości łącznej prawie 2 tys. km. Natomiast, zgodnie z zapowiedziami wiceministra infrastruktury, Marcina Horały, w 2027 r. nastąpi otwarcie największego w Polsce lotniska, na potrzeby którego jeszcze nie wykupiono działek, a ich właściciele i mieszkańcy miejscowości, które inwestycja ma pochłonąć, protestują.

Autor: Agata Sumara
Fot. Jan Bytnar

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz