Sektorkolejowy » 123 mln zł będzie kosztować budowa terminalu przeładunkowego w Zduńskiej Woli

123 mln zł będzie kosztować budowa terminalu przeładunkowego w Zduńskiej Woli

pzez Adrian

W Zduńskiej Woli Karsznicach do końca października przyszłego roku ma powstać największy w Polsce centralnej multimodalny terminal przeładunkowy. Jego docelowa przepustowość planowana jest na 220 tys. TEU rocznie, a pojemność składowa 4500 TEU. Inwestycję na zamówienie PKP Cargo S.A. zrealizuje ZUE S.A.

Multimodalny terminal przeładunkowy w Zduńskiej Woli powstanie na terenie po zlikwidowanej grupie torów odstawczo-manewrowej stacji Zduńska Wola Karsznice. Będzie można tam obsługiwać zarówno przewozy kolejowe, jak i drogowe oraz ich kombinacje. Jak podaje inwestor, terminal ma wzmocnić pozycję Grupy PKP Cargo w segmencie usług terminalowych poprzez zapewnienie obsługi ładunków na Nowym Jedwabnym Szlaku w połączeniach z portami polskimi i zagranicznymi. W pierwszym etapie budowy wykorzystany zostanie teren o powierzchni około 12 ha.

Zadaniem wykonawcy będzie m.in. budowa miejsca przeładunku towarów wraz z obsługującymi je torami, rozjazdami kolejowymi oraz płytą terminala, parkingiem i układem drogowym, budowa jezdni z betonu asfaltowego, parkingu z kostki brukowej dla samochodów ciężarowych, sieci elektroenergetycznej, sieci wodociągowej wraz z hydrantową, sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Przewidziano także budynek hali naprawczej z częścią socjalną dla pracowników.

Początkowo inwestor na to zadanie przewidywał maksymalnie 67,7 mln zł brutto, jednak ze względu na rosnące koszty prac budowlanych i materiałów zwiększył środki. Koszt realizacji przedsięwzięcia wyniesie 100 mln zł netto (123 mln zł brutto).

Poza umową z wykonawcą spółka zależna Grupy, PKP Cargo Terminale, odpowiedzialna za realizacją zadania, zawarła 29 lipca umowę z ECM Group Polska S.A. umowę na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi w ww. inwestycją. Wartość tej umowy to 1,05 mln zł netto. Natomiast 28 lipca podpisano z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. umowę dzierżawy dotyczącą gruntu w Zduńskiej Woli Karsznicach na części działek nr 1/31 i 1/53 o łącznej powierzchni 116 786 m2. Koszt dzierżawy przez okres 10 lat to prawie 10,8 mln zł netto.

Autor: Agata Sumara
Fot. PKP Cargo (ilustracyjne)

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz