Sektorkolejowy » Większe możliwości morskich portów w Gdyni i Gdańsku dzięki inwestycjom PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Większe możliwości morskich portów w Gdyni i Gdańsku dzięki inwestycjom PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

pzez Adrian

PKP PLK działa na rzecz poprawy dostępu do portów w Gdańsku i Gdyni

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe regularnie działa na rzecz poprawy warunków przewozu dóbr do nadbałtyckich portów. Pociągi transportujące ładunki do nadbrzeży jeżdżą po nowych, zelektryfikowanych torach dzięki pracom zrealizowanym przez wykonawcę inwestycji PKP PLK w Gdańsku. Przedsięwzięcia PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. o wartości więcej niż 2,6 mld zł usprawniają skomunikowanie sieci kolejowej z nadbrzeżami w Gdyni i Gdańsku. Należy podkreślić, że 40% wartości inwestycji PKP PLK zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej, z instrumentu CEF „Łącząc Europę”. Do nabrzeży docierają pociągi towarowe o długości sięgającej 750 metrów, co więcej cięższe składy generują nacisk o wartości 221 kN na oś.

„Realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projekty poprawiające kolejowy dostęp do polskich portów morskich, zwiększają ich potencjał, co przyczynia się do rozwoju gospodarki kraju. Istotny jest aspekt ekologiczny, ponieważ przewóz ładunków z wykorzystaniem nowoczesnej kolei to alternatywa dla transportu drogowego. Realizowane w Trójmieście prace efektywnie wykorzystują środki unijne, instrumentu CEF „Łącząc Europę” – mówił  Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

W kwestii licznych korzyści wynikających z inwestycji realizowanych przez PKP PLK głos zabrał Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., który mówił:

„Inwestycje usprawniające kolejowy dostęp do trójmiejskich portów morskich zwiększają możliwości transportu ładunków koleją. Do nabrzeży dojeżdżają dłuższe i cięższe pociągi, które tym samym przewożą więcej towarów. Zapewnienie sprawnego i bezpiecznego przewozu ładunków koleją, najbardziej ekologicznym środkiem transportu, to jeden z priorytetów PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.”.

Utrzymanie ruchu pociągów do portu w trakcie realizacji prac

Z oddanego do użytku w marcu 2022 roku Lokalnego Centrum Sterownia Gdynia Port  prowadzony jest ruch pociągów do nabrzeży gdyńskiego portu. Dyżurni ruchu dbają o sprawną i bezpieczną realizację przejazdów ok. 50 pociągów wjeżdżających i wyjeżdżających z portu z ładunkami oraz nadzorują około 230 jazd manewrowych. Działania kolejarzy są wspierane przez nowoczesne urządzenia i systemy komputerowe. Ponadto monitorowana jest sytuacja na torach dojazdowych do portu oraz na stacji towarowej. Zaawansowana urządzenia komputerowe umożliwiają:

 • sprawną pracę manewrową
 • nadzór nad zestawianiem i przygotowaniem pociągów do jazdy

Warto dodać, że z nowej nastawni Gdynia Port P1 prowadzony jest ruch z jazdami manewrowymi składów z ładunkami (około 100 składów przez 24h).

Półmetek prac w ramach inwestycji PKP PLK osiągnięty

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. działania w ramach projektu pt. „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni” osiągnęły półmetek. Powstało już m.in. 70 km nowych torów oraz 166 rozjazdów. Rozpoczyna się kolejny etap przedsięwzięcia. Aktualnie trwają roboty ziemne, które mają na celu wzmocnienie i ustabilizowanie podłoża. Ponadto trwa m.in.:

 • zabudowa rozjazdów
 • układanie nowych torów kolejowych
 • montaż elementów sieci trakcyjnej

Zorganizowane tymczasowo połączenia pomiędzy torami pozwalają na sprawne realizowanie prac przy utrzymaniu ciągłego dostępu pociągów do torów na terenie portu.

Na stacji kolejowej Gdynia Port przygotowano już sieć ciepłowniczą. Trwa przebudowa sieci:

 • gazowej
 • wodociągowej
 • kanalizacyjnej

Ponadto przygotowano 11 podziemnych zbiorników retencyjnych, trwa proces budowy dwóch kolejnych. Zakończono również prace przy publicznej ładowni.

Obecnie budowane są 2 nowe wiadukty kolejowe, które pozwolą na usprawnienie przejazdów do portu. Na pierwszym z nich ułożone zostaną 4 tory, trwa betonowanie ścian oporowych, przygotowywanie zbrojenia, oraz betonowanie kolejnych części konstrukcji obiektu. Na drugim wiadukcie kolejowym, który będzie dłuższy, przebiegał będzie 1 tor, natomiast pod nim aż 7. Trwają prace wykonawcze przy konstrukcji przyczółków oraz podpór.

Należy podkreślić, iż wyremontowany został most nad rzeką Chylonką. Zakończenie umowy przewidziano w II połowie 2023 r.

„Inwestycje kolejowe w ramach instrumentu CEF w dwóch głównych portach morskich Gdańsku i Gdyni zakończyły się sukcesem. Widoczne są wymierne efekty. Wykonanie prac przy jednoczesnym utrzymaniu ruchu pociągów świadczy o pełnym zaangażowaniu w terminową realizację projektów. Dzięki nowym torom i nowoczesnemu sterowaniu z nastawni LCS ruch kolejowy i przeładunek towarów w korytarzu sieci bazowej Bałtyk-Adriatyk stają się bardziej ekologiczne, wydajniejsze i bezpieczniejsze” –powiedział Morten Jensen, Head of Unit at CINEA.

O rezultatach inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w postaci zwiększenia ilości ładunków transportowanych za pomocą kolei oraz podejmowaniu proekologicznych działań wspominał Jacek Sadaj, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia:

„Dzięki projektowi realizowanemu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Porcie Morskim Gdynia nastąpi zwiększenie ilości ładunków przewożonych po torach względem przewożonych transportem drogowym. Umożliwi to utrzymanie dynamiki wzrostu przeładunku. Inwestycja kolejowa sprzyja »zielonym rozwiązaniom« w transporcie”.

Zakończenie zasadniczych prac projektu pt. „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk”

Ukończone zostały podstawowe działania, które obejmował projekt PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. pt. „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk”:

 • pociągi kursują już po zmodernizowanych torach kolejowych z nową siecią trakcyjną w okolicy stacji Gdańsk Zaspa Towarowa, Gdańsk Port Północny, Gdańsk Kanał Kaszubski, Gdańsk Wiślany i na liniach kolejowych Gdańsk Główny – Gdańsk Zaspa Towarowa oraz Gdańsk Zaspa Towarowa – Gdańsk Wiślany (linie kolejowe o numerach: 227, 249 i 722)
 • wykonawca przedsięwzięcia  zabudował 72 km nowych torów kolejowych i 233 rozjazdy

Od grudnia 2021 roku do użytku oddano nowy wiadukt drogowy umiejscowiony w ciągu ul. Ku Ujściu. Obiekt o długości 100 metrów zastąpił przejazd kolejowo-drogowy pomiędzy stacjami: Gdańsk Kanał Kaszubski i Gdańsk Port Północny, co przełożyło się na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i kolejowym oraz usprawnienie komunikacji w tej części miasta. W wyniku zrealizowanego działania pociągi i samochody sprawniej dojeżdżają do gdańskiego portu.

„Stan kolejowych połączeń do Portu Gdańsk w ostatnich latach uległ diametralnej poprawie dzięki inwestycjom Zarządu Morskiego Portu Gdańsk oraz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zwiększyły się możliwość transportu, a to ma realny wpływ na wzrost przeładunków oraz poprawę konkurencyjności i umacnianie pozycji Portu Gdańsk wśród nadbałtyckich portów morskich” – mówił  Kamil Tarczewski, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

Lepszy dostęp do portu Gdańsk umożliwiła m.in.:

 • modernizacja 13 przejazdów kolejowo-drogowych
 • przebudowa obiektów inżynieryjnych (3 mostów, 2 wiaduktów i 18 przepustów)
 • rozbudowa Lokalnego Centrum Sterowania o nowe urządzenia odpowiedzialne za sterowanie ruchem kolejowym oraz urządzenia i systemy telekomunikacyjne, która pozwala na bardziej efektywne u bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów

Autor: Damian Malesza
Fot. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz