Sektorkolejowy » W Wągrowcu powstaje zaplecze serwisowe dla szynobusów wraz z halą postojową i pełną infrastrukturą kolejową dla Kolei Wielkopolskich

W Wągrowcu powstaje zaplecze serwisowe dla szynobusów wraz z halą postojową i pełną infrastrukturą kolejową dla Kolei Wielkopolskich

pzez Patryk

W Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu podpisana została umowa o dofinansowanie dla projektu pozakonkursowego pt. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez budowę zaplecza technicznego dla taboru spalinowego”. Całkowita wartość projektu wynosi 49,2 mln zł, w tym wysokość środków przekazanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to ponad 34 mln zł. Inwestycja, która powstaje przy ul. Leśnej w Wągrowcu jest jedną z kluczowych dla funkcjonowania i obsługi taboru Kolei Wielkopolskich. Umowa pomiędzy firmą ALSTAL Grupą Budowlaną a Kolejami Wielkopolskimi sp. z o.o. zakłada realizację wykonania robót budowlanych zaplecza technicznego do obsługi pojazdów szynowych, gdzie cały układ torowy zgodnie ze standardami konstrukcyjnymi i sztuką budowlaną wykona firma FAC RAIL.

Koleje Wielkopolskie wybudują i wyposażą nowoczesny Punkt Utrzymania Taboru Spalinowego (PUT), przeznaczony do obsługi spalinowych zespołów trakcyjnych dla poziomów P1 i P2, z możliwością rozszerzenia o naprawy poziomu P3. W nowym PUT planowane jest wykonywanie przeglądów taboru, usuwanie mniejszych awarii i uszkodzeń taboru, a także wykonywanie innych czynności związanych z utrzymaniem pojazdów, w tym m.in.: mycie zewnętrzne w myjni stacjonarnej, sprzątanie wnętrza pojazdu, postój pojazdów z możliwością podłączenia do sieci energetycznych. W ramach realizowanej inwestycji zostanie także nabyte i zainstalowane wyposażenie i oprogramowanie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wymienionych wyżej obiektów infrastrukturalnych. Projekt obejmuje również zapewnienie bezpiecznego dojazdu na teren nowotworzonego PUT poprzez przebudowę przejazdu kolejowo-drogowego na ul. Leśnej w Wągrowcu.

Na infrastrukturę realizowaną w ramach projektu składają się: hala przeglądów o długości 108m i szerokości 16m (jako hala przejazdowa z myjnią, czterostanowiskowa, dwunawowa na dwóch torach przelotowych z przestrzenią warsztatową, magazynową, z zapleczem biurowym, technicznym i socjalnym, w tym z symulatorem jazdy), hala postojowa o długości 96 m i szerokości 20 m (obiekt nie przejazdowy, ośmiostanowiskowy na czterech torach), infrastruktura torowa i drogowa a także punkt tankowania pojazdów. Na terenie inwestycji powstanie także stacja paliw z dwoma dystrybutorami do tankowania pojazdów szynowych oraz inne elementy zagospodarowania terenu jak: wiata śmietnikowa, stacja transformatorowa, taca szczelna do tankowania zbiorników paliwa oraz pełna infrastruktura kolejowa, którą w całości wykona firma FAC RAIL. Projekt zakłada również budowę pomieszczeń socjalnych dla pracowników, strefy wypoczynku i noclegu oraz sali szkoleniowej na 50 osób.

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz