Sektorkolejowy » UTK: Polska trzecia w Europie pod względem długości linii kolejowych

UTK: Polska trzecia w Europie pod względem długości linii kolejowych

pzez Damian

W Polsce na koniec 2022 r. było ponad 19 tys. km eksploatowanych linii kolejowych. Udział linii o prędkości maksymalnej powyżej 160 km/h wyniósł 2,1%. Udział torów linii kolejowych o parametrach od 120 do 160 km wyniósł 15,5%. W Europie Polska, po Niemczech i Francji, zajmuje trzecie miejsce pod względem długości linii kolejowych.

Dane dotyczą linii kolejowych tzw. normalnotorowych o rozstawie 1435 mm oraz szerokotorowych o rozstawie 1520 mm. Wszystkie linie kolejowe należące do zarządców infrastruktury wg stanu na 31 grudnia 2022 r. liczyły 21 550 km długości, z czego 19 393 km stanowią, zgodnie z deklaracjami zarządców infrastruktury, linie eksploatowane. Oznacza to wzrost długości linii eksploatowanych w stosunku do danych odnotowanych w 2021 r. o 67 km. Linie szerokotorowe stanowiły 2,9% eksploatowanych linii kolejowych (568 km). Najdłuższą linią szerokotorową jest linia zarządzana przez PKP LHS, której długość to 394,7 km – linia ta jest w 100% eksploatowana.

Linie kolejowe w Polsce zasilane są napięciem stałym 3 kV DC. Długość linii zelektryfikowanych wyniosła w 2022 r. 12 126 km, tj. o 18 km więcej niż w 2021 r. Linie zelektryfikowane stanowią 62,5% długości linii eksploatowanych w Polsce. Spośród linii zelektryfikowanych, 4 086 km stanowiły linie jednotorowe, a pozostałe 8 040 km linie dwutorowe.

Linie jednotorowe nadal stanowią większość linii kolejowych w Polsce – 10,5 tys. linii eksploatowanych w Polsce, co stanowi 54%. Z kolei długość linii dwutorowych wynosi 8,9 tys. km, a poziom ich elektryfikacji to 90,2%. Linie o znaczeniu państwowym stanowiły 68,7% wszystkich linii w Polsce. Długość eksploatowanych linii o znaczeniu państwowym wyniosła 13 323 km.

Tab. 1 Długość (w km) i udział linii kolejowych w podziale na rodzaj sieci w 2022 r.

 województwodługość (km)udział
zelektryfikowaneniezelektryfikowanezelektryfikowaneniezelektryfikowane
ogółem12 1267 26762,53%37,47%
dolnośląskie1 08771160,44%39,56%
kujawsko-pomorskie56463646,99%53,01%
lubelskie49759945,37%54,63%
lubuskie33458336,44%63,56%
łódzkie9829890,95%9,05%
małopolskie90817284,07%15,93%
mazowieckie1 42829982,70%17,30%
opolskie43534755,62%44,38%
podkarpackie45752846,39%53,61%
podlaskie22353829,33%70,67%
pomorskie46877237,75%62,25%
śląskie1 68618690,09%9,91%
świętokrzyskie55217476,02%23,98%
warmińsko-mazurskie49259845,17%54,83%
wielkopolskie1 26463066,74%33,26%
zachodniopomorskie74939665,39%34,61%

Tab. 2 Długość (w km) i udział linii jednotorowych i dwutorowych w 2022 r.

 województwodługość (km)udział
jednotorowedwutorowejednotorowedwutorowe
ogółem10 4838 90954,06%45,94%
dolnośląskie99080855,06%44,94%
kujawsko-pomorskie65454654,50%45,50%
lubelskie71238564,90%35,10%
lubuskie51340555,89%44,11%
łódzkie39668436,65%63,35%
małopolskie60048055,57%44,43%
mazowieckie6191 10835,83%64,17%
 opolskie 357 425 45,61% 54,39%
podkarpackie75323276,42%23,58%
podlaskie65510686,04%13,96%
pomorskie83040967,00%33,00%
śląskie8521 01945,52%54,48%
świętokrzyskie33838946,52%53,48%
warmińsko-mazurskie78930172,40%27,60%
wielkopolskie7351 15938,80%61,20%
zachodniopomorskie69245460,40%39,60%

Średnia gęstość linii kolejowych w 2022 r. utrzymał się na praktycznie tym samym poziomie co w 2021 r. i wynosiła 6,2 km/100 km2.

Parametry techniczne linii kolejowych w związku ze specyfikacją infrastruktury są określane w oparciu o wartości poszczególnych torów i ich eksploatacji. W 2022 r. udział linii o prędkości maksymalnej powyżej 160 km/h wyniósł 2,1%. Udział torów linii kolejowych o parametrach od 120 do 160 km wyniósł 15,5% . Parametr nacisku na oś o wartości równej lub większej 221 kN spełniało według danych za 2022 r. 76,5% torów.

Infrastruktura kolejowa w Europie

Według danych IRG-Rail infrastruktura kolejowa w Europie w 2021 r. obejmowała ponad 233,8 tys. km linii kolejowych, co w zestawieniu z 2020 r. oznacza nieznaczny spadek – o 404 km (-0,2%). Największą długością linii kolejowych w Europie (16,8% udziału) dysponują Niemcy. Eksploatowane przez ten kraj linie kolejowe o długości 39,4 tys. km są w 53,7% zelektryfikowane. Francja z siecią kolejową o długości 27,7 tys. km zajmuje drugą pozycję (udział na poziomie 11,8%). Poziom elektryfikacji linii kolejowych w tym kraju wynosił 60,3%. Trzecie pod względem długości są linie kolejowe w Polsce (19,3 tys. km) – co stanowi 8,3% długości linii kolejowych w 31 analizowanych krajach. Linie kolejowe w Polsce były w 62,9% zelektryfikowane w 2021 r.

Według zestawienia IRG-Rail ponad połowa długości linii kolejowych w Europie (55,8%) to linie zelektryfikowane. Jedynym krajem, który dysponuje w pełni zelektryfikowaną siecią kolejową pozostaje Szwajcaria. W 2021 r. było tam użytkowanych 5,3 tys. km linii (2,3% udziału). W Luksemburgu sieć kolejowa jest zelektryfikowana w 96,7%, przy czym w 2021 r. było tam eksploatowanych niespełna 271 km linii kolejowych, co stawia ten kraj na ostatnim miejscu pod względem długości linii kolejowych wśród analizowanych państw według zestawienia IRG Rail.

W zdecydowanej większości krajów europejskich sieci kolejowe są w większym zakresie wykorzystywane przez transport pasażerski niż towarowy. W 2021 r. średnia europejska intensywność użytkowania sieci przez pociągi pasażerskie wyniosła 42 pociągokilometry na 1 km linii na dzień (40 w 2020 r.). Najwyższe wartości tego parametru utrzymują się w Holandii (136 pociągokilometrów w 2021 r. i 124 pociągokilometry w 2020 r.), Szwajcarii (106 pociągokilometrów w 2021 r. i 101 pociągokilometrów w 2020 r.) i Danii (99 pociągokilometrów w 2021 r. i 87 pociągokilometrów w 2020 r.). W przypadku Polski wartość ta wyniosła odpowiednio 25 pociągokilometrów w 2021 r. i 23 pociągokilometry w 2020 r.

W zakresie intensywności użytkowania sieci przez pociągi towarowe średnia europejska w 2021 r. wynosiła 10 pociągokilometrów na 1 km linii na dzień (w 2020 r. było to 9 pociągokilometrów na 1 km linii na dzień). Najwyższe wartości tego parametru odnotowano w Słowenii (25 pociągokilometrów w 2021 r. i 23 pociągokilometry w 2020 r.), następnie w Austrii (25 pociągokilometrów w 2021 r. i 23 pociągokilometry w 2020 r.) i w Niemczech (19 pociągokilometrów w 2021 r. i 17 pociągokilometrów w 2020 r.). W Polsce intensywność użytkowania sieci przez pociągi towarowe to odpowiednio 12 pociągokilometrów w 2021 r. i 11 pociągokilometrów w 2020 r. W przypadku dwóch krajów: Litwy i Słowenii stopień użytkowania sieci przez transport towarowy był większy niż przez transport pasażerski.

Szczegółowe dane na temat infrastruktury kolejowej w Polsce i Europie można znaleźć w „Sprawozdaniu z funkcjonowania rynku transportu kolejowego. 2022”.

Źródło: UTK
Fot. Jan Bytnar

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz