Sektorkolejowy » UTK: Ponad 90 000 zatrudnionych w sektorze kolejowym w 2022 r.

UTK: Ponad 90 000 zatrudnionych w sektorze kolejowym w 2022 r.

pzez Damian

W minionym roku w sektorze kolejowym pracowało 90 498 osób – o 699 więcej niż rok wcześniej. Wzrost liczby pracowników odnotowali przewoźnicy pasażerscy i towarowi, natomiast spadek – zarządcy infrastruktury.

U przewoźników pasażerskich odnotowano wzrost zatrudnienia o 2,8%. Jednocześnie 24 138 pracowników to największa liczba zatrudnionych w tym sektorze w ostatniej dekadzie. PKP Intercity podniósł stan swojego zatrudnienia o 2,6% (największy wzrost liczby pracowników wśród przewoźników). Jedyną spółką, która odnotowała spadek zatrudnienia była PKP SKM w Trójmieście (o 7,5%).

W 2022 r. wzrosła liczba osób pracujących w sektorze przewoźników towarowych. Na koniec roku wszystkie spółki zatrudniały łącznie 27 475 pracowników, a więc o 2,3% więcej niż w 2021 r. Największy pracodawca – PKP Cargo – kolejny rok z rzędu odnotowała redukcję zatrudnienia o 3,1%. Mniejszą liczbę pracowników odnotowano również w innych dużych spółkach, takich jak PUK Kolprem i Grupa CTL. U pozostałych przewoźników liczba pracowników wzrosła.

W sektorze zarządców infrastruktury w 2022 r. liczba pracowników wyniosła 38 885, co stanowi spadek o 1,5% wobec 2021 r. Na koniec 2022 r. PKP PLK zatrudniały o 1,4% mniej, niż w 2021 r. Jednak liczby pracowników dotyczyła większości zarządców. Wzrost zatrudnienia miał miejsce jedynie w przypadku PKP LHS, PKP SKM w Trójmieście i Euroterminal Sławków.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Portalu Statystycznym UTK „Dane Kolejowe” w zakładce „zatrudnienie”, gdzie w osobnych zakładkach znajdą Państwo informacje o zatrudnieniu w sektorze przewozów pasażerskich, towarowych i wśród zarządców infrastruktury.

Źródło: UTK

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz