Sektorkolejowy » UTK: Cele i priorytety nadzoru Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na 2024 rok

UTK: Cele i priorytety nadzoru Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na 2024 rok

pzez Damian

W tym roku obszarami priorytetowymi w zakresie nadzoru Prezesa UTK nad rynkiem kolejowym będą m.in. systemy zarządzania bezpieczeństwem, przejazdy kolejowo-drogowe, kwalifikacje pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego czy jakość świadczonych usług w sektorze przewozów pasażerskich.

Prezes UTK na każdy rok opracowuje dokumenty strategiczne, w których wskazuje obszary, które wymagają największej uwagi. Ustala również priorytety w podejmowanych czynnościach kontrolnych. Przygotowanie tych dokumentów poprzedza gromadzenie informacji z wielu źródeł. Ich zbadanie pozwala na opracowanie właściwych wniosków i przeprowadzenie wnikliwej analizy ryzyka w zakresie systemu kolejowego.

Przy wyborze priorytetów nadzoru Prezesa UTK na 2024 rok zostały wzięte pod uwagę różnorodne kryteria decyzyjne:

 • wartość wskaźnika nieprawidłowości;
 • zmiana wskaźnika nieprawidłowości;
 • liczba zdarzeń kolejowych;
 • zmiana liczby zdarzeń kolejowych.;
 • obszary zgłoszeń w zakresie bezpieczeństwa;
 • dane w zakresie postępowań administracyjnych;
 • wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka;
 • propozycje innych organów/podmiotów.

Na podstawie wyciągniętych wniosków Prezes UTK wskazał obszary nadzoru, które są priorytetowe w 2024 r.:

 • systemy zarządzania bezpieczeństwem;
 • systemy zarządzania utrzymaniem;
 • pojazdy kolejowe;
 • infrastruktura kolejowa;
 • bocznice kolejowe;
 • przejazdy kolejowo-drogowe;
 • kwalifikacje pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego;
 • jakość świadczonych usług w sektorze pasażerskich przewozów kolejowych;
 • przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym odporność systemu na zakłócenia.

Prezes UTK wyznaczył także dodatkowe zagadnienia priorytetowe:

 • nadzór nad jakością prowadzonej oceny ryzyka;
 • czynnik ludzki i kultura bezpieczeństwa,
 • realizacja zaleceń PKBWK;
 • funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego, w tym cyberbezpieczeństwo;
 • weryfikacja usunięcia nieprawidłowości stwierdzanych we wcześniejszych działaniach kontrolnych;
 • współpraca między krajowymi organami ds. bezpieczeństwa (NSA).

Przedstawienie przez Prezesa UTK obszarów priorytetowych i celów strategii nadzoru do wiadomości publicznej wynika z przepisów rozporządzenia delegowanego Komisji UE 2018/761. Ze szczegółami dokumentu można zapoznać się na stronie UTK.

Źródło: UTK

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz