Sektorkolejowy » Straż Ochrony Kolei uczestniczyła w II Międzynarodowych Targach POLSECURE

Straż Ochrony Kolei uczestniczyła w II Międzynarodowych Targach POLSECURE

pzez Damian

W Kielcach odbyły się Międzynarodowe Targi Policji i Bezpieczeństwa Publicznego POLSECURE zorganizowane przez Targi Kielce przy wsparciu Komendy Głównej Policji. Druga edycja mundurowych targów została objęta Honorowym Patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Partnerem strategicznym wydarzenia była Grupa WB Electronics S.A. Polsecure to wystawa i cykl konferencji w pełni poświęcone bezpieczeństwu publicznemu i służbom mundurowym. Ponad 140 wystawców z kraju i zagranicy zaprezentowało unikalne rozwiązania i technologie wykorzystywane w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. W uroczystym otwarciu wziął udział Zastępca Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei – Pan Paweł Boczek.

W dniach 25-27 kwietnia 2023 roku w Kielcach miała miejsce II edycja Międzynarodowych Targów Policji i Bezpieczeństwa Publicznego, zorganizowanych pod Patronatem Honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pana Mariusza Kamińskiego. Wydarzenie rozpoczęło się w kieleckim ośrodku wystawienniczym. Uroczystego otwarcia dokonał prezydent Kielc – Pan Bogdan Wenta oraz Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk wraz z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Panem Bartoszem Grodeckim. W uroczystym otwarciu wzięli również udział przedstawiciele innych służb, w tym Straży Ochrony Kolei, którą reprezentowali Zastępca Komendanta Głównego SOK ds. ochrony – Pan Paweł Boczek oraz Naczelnik Wydziału ds. bezpieczeństwa i obronności – Pan Adam Morawski, Naczelnik ds. przeciwdziałania zagrożeniom – Pan Sylwester Wesołowski i Komendant Komendy Regionalnej SOK w Kielcach – Pan Marek Bilnicki.    

Do Kielc przyjechało niemal 40 delegacji zagranicznych z 27 krajów, reprezentowanych przez szefów lub ich zastępców, zwykle do spraw logistyki, wśród których nie zabrakło przedstawicieli państw również z poza Europy.

Targi Polsecure dedykowane były wszystkim służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo publiczne w tym Policji, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Ochrony Kolei, a także Państwowej Straży Pożarnej. Ofertą zainteresowane były również służby specjalne oraz organizacje ratownicze GOPR, TOPR, WOPR i Ratowników Medycznych.

Jak podkreślił w liście skierowanym do uczestników prezydent RP dr Andrzej Duda ,,bezpieczeństwo stanowi podstawową i niezbywalną potrzebę każdego społeczeństwa, a wzmacnianie zdolności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne w Polsce jest priorytetem’’ , a także ,,Wydarzenia ostatnich lat pokazują wyraźnie, że pozostaje ono w bezpośrednim związku z sytuacją w różnych częściach świata. Konflikty zbrojne na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, cyberprzestępczość, katastrofy naturalne, niedawna pandemia to czynniki wywołujące szereg negatywnych zjawisk, takich jak kryzysy migracyjne, wzrost zagrożenia terrorystycznego, czy przestępczości transgranicznej. Wszystko to niewątpliwie powoduje zachwianie poczucia stabilności, tak ważnej dla społeczności międzynarodowej’’.

W tym roku swoje stoiska przygotowało 141 firm z Belgi, Czech, Francji, Izraela, Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Polski. Wystawcy zaprezentowali setki pojazdów, urządzeń, elementów wyposażenia, broni oraz rozwiązań związanych z bezpieczeństwem publicznym. Eksperci wszystkich służb mogli się zapoznać z projektami badawczymi, najnowszą ofertą sprzętu i uzbrojenia, wyposażenia z zakresu techniki operacyjnej, kryminalistycznej, łączności, teleinformatyki, ochrony obiektów i osób, ratownictwa, ochrony granic i kontroli ruchu drogowego. Zaprezentowano rozwiązania technologiczne zwiększające skuteczność walki z przestępczością oraz wzmacniające bezpieczeństwo osobiste funkcjonariuszy. Na hali wystawienniczej zaprezentowały się również stoiska m.in. Policji, Straży Granicznej, SOP czy Inspekcji Transportu Drogowego.

Wśród odwiedzających stoiska znaleźli się również inspektorzy z wydziału ds. bezpieczeństwa i obronności oraz przeciwdziałania zagrożeniom w Biurze Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei zajmujący się wyposażeniem funkcjonariuszy w sprzęt, jak również środki przymusu bezpośredniego i broń palną oraz koordynowaniem grup operacyjno-interwencyjnych.

Merytorycznym uzupełnieniem wystawy była międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Komendanta Głównego Policji. Podczas dwudniowych paneli dyskusyjnych prelegenci skupili się na działaniach służb w kontekście presji migracyjnej na granicy polsko-białoruskiej i wojny na Ukrainie. Głos zabrali również przedstawiciele Komendy Głównej Straży Granicznej, FRONTEX – Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz Komendy Głównej Policji. Odbyły się także panele dyskusyjne dotyczące przeciwdziałaniu zagrożeniom ze strony bezzałogowych statków czy walce z cyberprzestępczością.

Wymiana spostrzeżeń i doświadczeń to bez wątpienia kolejny ważny krok w kontynowaniu największego potencjału naszej formacji.

Polsecure dołączyło w 2022 roku do portfolio Targów Kielce obok wystaw skierowanych do służb mundurowych, jak znany na całym świecie Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego czy Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych IFRE-EXPO.

Źródło: SOK

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz