Sektorkolejowy » Spotkanie ministrów ds. transportu Polski i Litwy

Spotkanie ministrów ds. transportu Polski i Litwy

pzez Damian

Bieżąca współpraca dwustronna, stan prac nad wspólnie realizowanymi kolejowymi i drogowymi projektami transportowymi oraz zagadnienia związane z relacją obu państw z Ukrainą w kontekście transportowym to kwestie poruszone podczas spotkania ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka z ministrem transportu i komunikacji Litwy Mariusem Skuodisem. Najważniejszym jednak tematem rozmów polsko-litewskich było funkcjonowanie umowy liberalizującej transport drogowy między Ukrainą a Unią Europejską, która doprowadziła do zachwiania równowagi na rynku unijnych przewozów drogowych.

Pierwsze spotkanie ministrów odpowiedzialnych za transport Polski i Litwy po utworzeniu nowego rządu odbyło się 5 lutego 2024 r. w Warszawie.

Mam nadzieję, że nasza współpraca otworzy nowy rozdział relacji i będzie okazją nie tylko do kontynuacji dobrych wzajemnych stosunków, ale pozwoli też nadać im zupełnie nową dynamikę, otwierając nowe możliwości we wzajemnych relacjach — powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Zanim szefowie resortów odpowiedzialnych za transport Polski i Litwy poruszyli kwestie realizowanych wspólnie transgranicznych projektów transportowych, minister Dariusz Klimczak omówił skutki funkcjonującej od połowy 2022 r. umowy liberalizującej transport towarów między Unią Europejską i Ukrainą. Umowa ta doprowadziła do zachwiania równowagi na rynku unijnych przewozów drogowych, powodując niekontrolowane straty polskich przewoźników i ich protest na granicy polsko-ukraińskiej.

Minister Dariusz Klimczak poinformował swojego litewskiego odpowiednika o przekazaniu przez stronę polską Komisji Europejskiej stosownych propozycji zmian, przygotowanych z uwzględnieniem szeregu postulatów polskich przewoźników. Zaznaczył również, że strona polska jest w stałym kontakcie w tej sprawie ze stroną ukraińską, która wyraziła otwartość na rozmowy.  Minister dodał, że w przypadku przedłużenia stosowania tej umowy, zasadne jest takie jej dostosowanie, które z jednej strony pozwoli na zabezpieczenie interesów przewoźników UE i przywrócenie równowagi na rynku, z drugiej zaś zapewni stabilne wykonywanie przewozów kluczowych ładunków, przyczyniając się do dalszego wsparcia Ukrainy.

Szefowie resortów odpowiedzialnych za transport Polski i Litwy poruszyli również kwestie realizowanych wspólnie transgranicznych projektów transportowych, przede wszystkim drogowego szlaku Via Baltica, kolejowej linii Rail Baltica oraz obsługi pasażerskiego połączenia kolejowego Warszawa-Kowno-Wilno na odcinku Białystok-Kowno.

Źródło: gov.pl

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz