Sektorkolejowy » Spółka PKP Cargo opublikowała szacunkowe wyniki za 2022 r. Ponad 148 mln zł zysku netto

Spółka PKP Cargo opublikowała szacunkowe wyniki za 2022 r. Ponad 148 mln zł zysku netto

pzez Adrian

We wtorek 21 lutego br. zarząd PKP Cargo udostępnił szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne spółki za 2022 r.

Według szacunków skonsolidowany wynik netto PKP Cargo w 2022 r. wyniósł 148,4 mln zł, czyli o 373,7 mln zł więcej niż w 2021 r. Przychody z tytułu umów z klientami osiągnęły 5 390,1 mln zł (wzrost o ponad 26,3% w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim). Pozostałe wyniki spółki ukształtowały się następująco:

  • EBITDA: 1 066,3 mln zł (wzrost o 107,8% r/r)
  • EBIT: 333,8 mln zł
  • masa towarowa: 100,6 mln ton
  • praca przewozowa: 27 008 mln tkm (wzrost o 5,5% r/r)

Szacunkowe wyniki odzwierciedlają skutki prowadzonej optymalizacji kosztowej Grupy PKP Cargo przy jednoczesnym wzroście ceny jednostkowej, tym samym potwierdzając to, do czego dążymy, czyli wyraźną poprawę kondycji finansowej Grupy. Jest to efekt wspólnych działań wszystkich pracowników i zarządu” – powiedział Dariusz Seliga, prezes zarządu PKP Cargo S.A.

Jak informuje PKP Cargo, udostępnione wyniki finansowe stanowią „wstępne szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok i mogą one ulec zmianie. Ostateczne dane o osiągniętych wynikach wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta, Spółka przedstawi w skonsolidowanym raporcie rocznym, który zostanie opublikowany w dniu 4 kwietnia 2023 r.”

O wynikach finansowych spółki PKP Cargo za 2022 r. pisaliśmy m.in. TUTAJ oraz TUTAJ.

Autor: Damian Malesza
Fot. materiały własne

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz