Sektorkolejowy » Spółka Olavion trafi do Grupy Unimot? Umowa przedwstępna podpisana

Spółka Olavion trafi do Grupy Unimot? Umowa przedwstępna podpisana

pzez Adrian

Grupa Unimot podpisała umowę przedwstępną zakupu 100% udziałów w spółce Olavion z branży transportu kolejowego. Jest to „kolejny krok do rozszerzania infrastruktury kolejowej, tym samym uzupełnienia łańcucha wartości Grupy w obszarze logistyki” – wyjaśnia w oficjalnym komunikacie z 9 stycznia br.

Olavion świadczy usługi w zakresie transportu kolejowego w Polsce oraz usługi spedycyjne w kraju i za granicą. W swojej bazie posiada 16 lokomotyw. Zatrudnia 69 pracowników, z których 42 to maszyniści. W ubiegłym roku spółka przewiozła towary o łącznej masie ponad 1,1 mln ton, przy czym jej roczny potencjał szacuje się na około 1,5 mln ton. W ostatnich miesiącach zawarła także umowy najmu kolejnych pięciu nowoczesnych lokomotyw, które zostaną włączone do eksploatacji w drugiej połowie br., zwiększając możliwości przewozowe.

Jak mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot S.A.:

Zgodnie z zapowiedziami intensyfikujemy inwestycje w logistykę, by móc wychodzić naprzeciw potrzebom rynku. Obecnie największym wyzwaniem jest nie tyle dostępność produktu, co możliwość jego szybkiego i efektywnego kosztowo transportu, a ta inwestycja pozwala nam zabezpieczyć ten aspekt działalności biznesowej”.

Na podstawie zawartej 9 stycznia umowy „strony zobowiązały się do zawarcia umów przyrzeczonych sprzedaży łącznie 100% udziałów Olavion. Pierwsza umowa zostanie zawarta z dwoma osobami fizycznymi, w tym wspólnikiem większościowym, i będzie dotyczyła 90% udziałów Olavion, pozostałe umowy zostaną zawarte z kadrą menadżerską i będą dotyczyły 10% udziałów Olavion” – podaje Grupa.

Zawarcie umów przyrzeczonych wymaga spełnienia kilku warunków, w tym:

uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zawarcia długoterminowej umowy przewozowej pomiędzy Unimot Paliwa a Olavion, niewystąpienia w okresie do dnia zawarcia umów przyrzeczonych negatywnych zdarzeń związanych z obciążeniem udziałów, a także podejmowaniem niekorzystnych czynności skutkujących zmianami w sytuacji gospodarczej i finansowej Olavion”.

Warunki te powinny zostać spełnione do 30 czerwca 2023 r. Dodatkowo określono także inne kwestie istotne do zawarcia transakcji, w tym np. utrzymanie obecnego składu zarządu spółki i kadry kluczowych managerów czy sporządzenie sprawozdań finansowych Olavion za lata 2023 i 2024. Tym samym nabycie udziałów od kadry menadżerskiej nastąpi nie później niż do 7 lipca 2025 r.

Wartość transakcji zostanie określona na dzień jej przeprowadzenia.

Unimot S.A. to grupa paliwowo-energetyczna posiadająca multienergetyczną ofertę. Od blisko 30 lat działa na rynku paliwowym, specjalizując się w hurtowej sprzedaży oleju napędowego i dystrybucji pozostałych paliw płynnych w kraju i za granicą. W ostatnim czasie rozwija także segment fotowoltaiki (np. pod marką AVIA Solar) i inwestuje w kolejne sektory OZE. Od 2016 r. spółka należy do stowarzyszenia AVIA International. Od marca 2017 r. spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Autor: Agata Sumara
Fot. unimot.pl

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz