Sektorkolejowy » Nowoczesne Centrum Serwisowe – sprawne naprawy kolejowego sprzętu

Nowoczesne Centrum Serwisowe – sprawne naprawy kolejowego sprzętu

pzez Damian

Lepsze utrzymanie maszyn i pojazdów, w tym efektywne prace na torach, zapewni nowoczesne Centrum Serwisowe Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno-Torowego sp. z o.o. w Gdańsku – spółki z Grupy Kapitałowej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Centrum Serwisowe rozpocznie prace w 2025 r.

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. w Gdańsku wybuduje Centrum Serwisowe Grupy Kapitałowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum będzie miało m. in. halę napraw okresowych dla wielofunkcyjnych i ciężkich maszyn do robót torowych. Aktualnie opracowywana jest koncepcja urbanistyczno-architektoniczna. Wartość prac projektowych wynosi ponad 2,9 mln zł brutto. Budowa obiektu jest planowana w latach 2023/2024. Rozpoczęcie działalności przewidziano w III kw. 2025 roku. Przedsięwzięcie jest możliwe dzięki dokapitalizowaniu spółek zależnych PLK SA.

Ekologia i nowoczesność

Powierzchnia Centrum Serwisowego ma wynosić 11,5 tys. m2 – około 150 m długości oraz 75 m szerokości. Pozwoli to na umieszczenie wewnątrz hali pięciu torów. Cztery tory będą wykorzystywane przy prowadzeniu przeglądów i napraw serwisowych. Piąty tor będzie torem technologicznym, na którym zlokalizowana zostanie myjnia, komora przygotowawcza do malowania oraz komora lakiernicza. Zastosowane rozwiązania ułatwią przemieszczanie serwisowanych maszyn pomiędzy myjnią, torami ze stanowiskami roboczymi, a lakiernią.

Centrum będzie wyposażone w panele fotowoltaiczne oraz pompy cieplne, a także możliwość rekuperacji.

Inwestycja jest bezpośrednio powiązana z sukcesywnie powiększanym parkiem maszynowym Grupy Kapitałowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,który ze względu na innowacyjne wyposażenie wymaga specjalistycznych stanowisk obsługowych.

Nowoczesne Centrum Serwisowe umożliwi PPM-T zwiększenie zaangażowania w komercyjną naprawę maszyn przy zapewnieniu najwyższej jakości usług. Ta działalność spółki nie była dotychczas rozwinięta.

Projekt w nowoczesnej technologii BIM

Projekt budowy jest opracowywany w oparciu o nowoczesną technologię projektowania BIM. To metodyka prowadzenia inwestycji budowlanej oparta na efektywnym zbieraniu, przechowywaniu i wykorzystaniu informacji. Dzięki cyfrowej platformie do wymiany danych zamawiający i wykonawca będą mogli na bieżąco uzgadniać aspekty techniczne projektu oraz wskazywać potencjalne kolizje, które w „zwykłej” dokumentacji są bardzo trudno dostrzegalne. Powstanie również cyfrowy model obiektu budowlanego, który po uzupełnieniu o informację z etapu realizacji prac, posłuży do wygenerowania Modelu Informacyjnego o Zasobach (Asset Information Model). Model ten będzie wykorzystywany w czasie eksploatacji obiektu i będzie kompletną bazą danych o urządzeniach faktycznie wbudowanych.

Źródło: PKP PLK S.A.

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz