Sektorkolejowy » Rozpoczęła się VIII Konferencja „Przejazdy kolejowo-drogowe 2022 – problemy i rozwiązania”

Rozpoczęła się VIII Konferencja „Przejazdy kolejowo-drogowe 2022 – problemy i rozwiązania”

pzez Damian

Fundacja ProKolej wspólnie z Centrum Logistyki, Transportu i Zakupów Akademii Leona Koźmińskiego zorganizowała ósmą edycję Konferencji „Przejazdy Kolejowo-Drogowe 2022: problemy i rozwiązania”, poświęconej budowie, modernizacji i  eksploatacji skrzyżowań dróg i kolei.

Motywem przewodnim tegorocznej Konferencji jest przeciwdziałanie zagrożeniom w  transporcie i nowe rozporządzenie ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic z drogami oraz ich usytuowanie. Konferencję otworzył prezes Fundacji „Pro Kolej”, dr Jakub Majewski, który podkreślił, jak ważna jest edukacja w kontekście bezpieczeństwa w obszarze skrzyżowań kolejowo-drogowych. W gronie prelegentów znaleźli się m.in.: dr inż. Ignacy Góra – prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Tadeusz Ryś – przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, Włodzimierz Kiełczyński – dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. czy Radosław Puchała – ekspert ds. bezpieczeństwa Wielobranżowej i Projektowej spółki MONAT, która od ponad 30 lat dostarcza na rynek urządzenia sterowania ruchem kolejowym (SRK).

Podczas dzisiejszego wydarzenia poruszone zostaną kwestie zarówno odnoście nowych regulacji prawnych, jak również prezentacja innowacji technicznych i organizacyjnych mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na styku systemu kolejowego i drogowego.

Z zakresu tematycznego należy zwrócić szczególną uwagę na sprawę współczynników wypadkowości i skuteczne instrumenty poprawiające bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych, zwłaszcza kat. D. Ponadto poruszone zostaną takie tematy jak: innowacje w projektowaniu, budowie oraz zabezpieczeniu skrzyżowań dróg i kolei, efektywność i  czytelność oznakowania przejazdów z perspektywy użytkowników transportu, czy identyfikacja zagrożeń i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi towarzyszącymi wypadkom. Na zakończenie przewidziany jest panel dyskusyjny podsumowujący omawiane kwestie.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Urząd Transportu Kolejowego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Kolejowego, Fundacja Grupy PKP, GDDKiA, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego oraz Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Nasze wydawnictwo objęło Konferencję patronatem medialnym.

O VIII edycji Konferencji „Przejazdy Kolejowo-Drogowe 2022: Problemy i rozwiązania” pisaliśmy również tutaj.

Autor: Jan Bytnar
Fot. Jan Bytnar

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz