Sektorkolejowy » RN PKP CARGO S.A. nie wyraża zgody na nieświadczenie pracy przez członków zarządu

RN PKP CARGO S.A. nie wyraża zgody na nieświadczenie pracy przez członków zarządu

pzez Damian

W związku z uchwałą Zarządu PKP CARGO S.A. w sprawie wdrożenia od dnia 1 czerwca 2024 roku w Spółce tzw. nieświadczenia pracy w Spółce, solidaryzując się z pracownikami i wsłuchując się w głosy podnoszone przez przedstawicieli związków zawodowych, Zarząd zwrócił się pod koniec maja do Rady Nadzorczej o wyznaczenie osoby z Zarządu Spółki, która będzie delegowana na nieświadczenie pracy. Zarząd wyraził także nadzieję, że podobny apel skierują związki zawodowe do swoich działaczy zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy.

Niestety Rada Nadzorca nie wyraziła zgody na propozycję Zarządu, uzasadniając swoją decyzję w piśmie z dnia 5 czerwca 2024 roku – decyzja byłaby niezgodna z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Konsekwentnie wdrażamy działania oszczędnościowe. Niestety, nowy Zarząd stoi przed wyzwaniami braku wystarczającego zapotrzebowania na naszą pracę przewozową, wysokich stałych kosztów, przerostów zatrudnienia i nadmiaru taboru, który jest nieużywany. Nieświadczenie pracy to jedno z nielicznych narzędzi pozwalające pracodawcy na szybkie osiągniecie wymiernych oszczędności finansowych, bez zwalniania pracowników, czyli z utrzymaniem wszystkich potrzebnych miejsc pracy. Skierowanie pracowników na nieświadczenie pracy – to jest jedyna jednostronna możliwość po stronie pracodawcy osiągnięcia oszczędności w tym niezwykle sensytywnym obszarze. W pełni rozumiem dotkliwość tego działania dla naszych pracowników, ale ono musi niestety nastąpić. Naszym celem jest ochrona jak największej liczby potrzebnych miejsc pracy w PKP CARGO S.A., a to osiągniemy między innymi właśnie redukując czasowo koszty pracy – podkreśla p.o. Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. dr Marcin Wojewódka.

W dniu 27 maja 2024 roku Zarząd PKP CARGO S.A. podjął uchwałę w sprawie wdrożenia od dnia 1 czerwca 2024 roku w Spółce tzw. nieświadczenia pracy w Spółce. Celem powyższego jest realizacja programu naprawczego, który ma uratować i odbudować pozycję Spółki. Rozwiązanie w postaci tzw., nieświadczenia pracy było już wcześniej stosowane w PKP CARGO S.A. w latach 2008-2015, a jego główną zaletą jest utrzymanie istnienia miejsc pracy Pracowników, przy jednoczesnym uzyskaniu istotnych oszczędności wpływających pozytywnie na możliwość dalszego prowadzenia działalności przez Spółkę.

Wprowadzenie nieświadczenia pracy zostało przyjęte po przeprowadzeniu dialogu ze stroną społeczną – wszystkie 12 związków zawodowych, będących sygnatariuszami ZUZP (Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy), zostało zaproszonych do złożenia swoich propozycji w tym obszarze. Większość przekazanych propozycji, które Zarząd otrzymał od strony społecznej w ramach kwestii wdrożenia nieświadczenia pracy, zostało uwzględnionych w uchwale podjętej przez Zarząd.

Źródło: PKP Cargo

Zobacz również:

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz