Sektorkolejowy » Przetarg na przebudowę trasy Zabrzeg – Zebrzydowice unieważniony

Przetarg na przebudowę trasy Zabrzeg – Zebrzydowice unieważniony

pzez Damian

Projekt przebudowy trasy Zabrzeg – Zebrzydowice nie otrzymał dofinansowania z instrumentu CEF 2021-2027 w ramach I naboru. W związku z brakiem zapewnienia finansowania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. unieważniły postępowanie przetargowe na realizację inwestycji. Projekt będzie ubiegał się o dofinasowanie w kolejnym konkursie unijnego instrumentu CEF „Łącząc Europę”. 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. unieważniły postępowanie przetargowe na „Realizację robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizację robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń na odcinku Zabrzeg – Zebrzydowice – granica państwa” w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg – Zebrzydowice (granica państwa)”.

W ogłoszeniu o zamówieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawarły możliwość unieważnienia przetargu, jeżeli środki publiczne z budżetu Unii Europejskiej z Instrumentu CEF „Łącząc Europę”, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Projekt będzie ubiegał się o dofinasowanie w kolejnym konkursie unijnego instrumentu CEF „Łącząc Europę”. II konkurs został ogłoszony 13 września 2022 r. z przewidywanym terminem na złożenie aplikacji do 18 stycznia 2023 r. Obecnie nie ma możliwości finansowania inwestycji ze środków własnych, jak również pozyskania środków na jego sfinansowanie z innych źródeł.

W ramach projektu planowana jest m.in. przebudowa linii, stacji Chybie, Zebrzydowice oraz przestanków. Efektem mają być krótsze podróże pociągiem i dogodniejszy dostęp do kolei dla wszystkich podróżnych.

Źródło: informacja prasowa
For. materiały własne – zdjęcie ilustracyjne – Jan Bytnar

Może Ci się spodobać

1 komentarzy

Etek 24 października 2022 - 21:32

Myśleli że będą doić kasę i pluć, rozdawnicy i nieudacznicy, i zonk, nie ma dutków, tylko miało to dotknąć linii 99. a nie tranzytu na Czechy

Odpowiedz

Zostaw komentarz