Sektorkolejowy » Producenci zbóż sprzeciwiają się budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego

Producenci zbóż sprzeciwiają się budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego

pzez Adrian

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych przeciwny budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) oraz związanej z nim infrastruktury. Producenci zbóż nie zgadzają się na likwidację mnóstwa gospodarstw rolnych i nieruchomości. PZPR sprzeciwia się także zabetonowaniu niemal 8 tys. hektarów gruntów oraz wysiedleniu 8 tys. ludzi.

14 czerwca 2022 r. w Radzikowie odbyło się walne zebranie Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych (PZPRZ). Na spotkaniu opublikowano oficjalne stanowisko, w którym związkowcy wyrażają stanowczy sprzeciw budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. PZPRZ solidaryzuje się z rolnikami z Mazowsza i całej Polski, którzy protestują przeciwko budowie CPK i realizacji związanych z nim inwestycji.

„Walne Zebranie Związku w dniu 14 czerwca 2022 r. w Radzikowie wyraża stanowczy sprzeciw likwidacji 750 gospodarstw, 1250 nieruchomości, prawie 300 firm, wysiedleniu ok. 8 tys. ludzi i zabetonowaniu prawie 8 tys. ha gruntów najlepszych na Mazowszu i w kraju pod potrzeby Centralnego Portu Komunikacyjnego i węzła komunikacyjnego, wyłączając i nie przestrzegając zapisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Taka gleba powinna być uznana za Skarb Narodowy, i jako taką winna być chroniona prawem” –  możemy przeczytać w oficjalnym stanowisku Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

Związkowcy uważają, że teren, na którym ma powstać CPK, jest bardzo ważnym zapleczem żywnościowym dla mieszkańców Warszawy oraz pozostałych, dużych ośrodków miejskich. PZPRZ w udostępnionym stanowisku porusza także kwestie ekologii:

„To również zielone płuca dla Warszawy, gdyż prowadzona na tym terenie produkcja roślinna wytwarza ogromne ilości tlenu i absorbuje CO2 zgodnie z Porozumieniem Paryskim z 2015 r. zabetonowanie tak dobrych gruntów, przyniesie odwrotny skutek do określonego w ww. porozumieniu, ponieważ z lotniska będzie uwalniana ogromna ilość dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń, które zachodnie wiatry będą znosić na Warszawę i inne, duże ośrodki miejskie. Działanie takie będzie miało ogromny, negatywny wpływ na ludzi, ale także na przyrodę, w tym doprowadzi do zniszczenia gatunków chronionych prawem krajowym i Unii Europejskiej”.

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych zwraca także uwagę na możliwe skutki wysiedlenia ok. 8 tys. ludzi z terenów, które mają być wykorzystane do realizacji inwestycji. W stanowisku możemy przeczytać, że w zamian nie są oferowane żadne gospodarstwa zastępcze, ani inne nieruchomości, co jest ustawowym obowiązkiem państwa. Ponadto w opinii PZPRZ samorządy gminne nie dysponują żadnych mieszkań komunalnych i socjalnych. Poruszono także niekorzystne aspekty ekonomiczne (z punktu widzenia osoby wysiedlanej) oraz ładunek emocjonalny, jaki wiąże się z utratą majątku:

„Gromadzenie majątku odbywało się pokoleniami, a strona rządowa chce to odebrać ludziom po zaniżonych cenach, nieprzystających do wartości rynkowej, dając 120 dni na opuszczenie swojego dobytku. Tymczasem do zaniżonej wartości nieruchomości dodać należy wartość sentymentalną i środowiskową. Ludzie z tego obszaru zapadają na depresję i inne choroby psychiczne, a niestety pozbawieni są opieki prawnej i psychologicznej”.

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych uważa, że istnieją lepsze, tańsze oraz bardziej przyjazne dla środowiska rozwiązania niż te, które są wybierane w ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Pełna treść stanowiska wydanego przez Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych jest dostępna TUTAJ.

Autor: DM
Fot. comparic.pl

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz