Sektorkolejowy » Podsumowanie III edycji konferencji „Prawo kolejowe – podatki, inwestycja, zagospodarowanie przestrzenne”

Podsumowanie III edycji konferencji „Prawo kolejowe – podatki, inwestycja, zagospodarowanie przestrzenne”

pzez Damian

27 marca 2023 r. w Urzędzie Transportu Kolejowego odbyła się III edycja konferencji „Prawo kolejowe – podatki, inwestycja, zagospodarowanie przestrzenne”, która została zorganizowana przez Fundację ProKolej. Redakcja Sektora Kolejowego objęła to wydarzenie patronatem medialnym.

Uczestników spotkania, które odbyło się zarówno w formie stacjonarnej, jak i on-line, przywitał Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, dr inż. Ignacy Góra. Konferencję zaplanowano w formie trzech bloków tematycznych, które poruszały zagadnienia liberalizacji rynku kolejowego, nowych regulacji w zakresie praw pasażerów, prawa podatkowego, prawa budowlanego, inwestycji liniowych oraz zagospodarowania przestrzennego.  

Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego, Marcin Trela, poruszył istotną kwestię prawno-formalnych aspektów otwartego dostępu do korzystania z infrastruktury kolejowej, o przyznaniu którego decyduje Prezes UTK. Szczegółowo przedstawił problematyczne obszary związane z wydawaniem decyzji dotyczącym dostępu otwartego, ograniczonego lub odmowie przyznania.

Sporą uwagę poświęcono zagadnieniom dotyczącym praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym, które są jednym z priorytetów polityki transportowej Unii Europejskiej. Reguluje je Rozporządzenie 1371/2007, którego celem jest ujednolicenie standardu ochrony pasażerów w UE. Wyczerpująco omówiono kwestie związane z niejednolitym zakresem stosowania tego aktu prawnego, m.in. problemy praktyczne, takie jak wspólny bilet a wyłączenia odszkodowań dla ruchu regionalnego, transport zastępczy w kontekście sprzedaży biletów czy odszkodowania za opóźnienia. Nadmieniono również, że pomimo wprowadzenia zmian w zakresie ochrony konsumentów w Unii, konieczna jest dalsza poprawa ochrony praw pasażerów w ruchu kolejowym.

Po każdym bloku tematycznym, prelegenci udzielali odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników wydarzenia. Konferencja, której celem była wymiana doświadczeń, a także integracja środowiska prawniczego działającego w sektorze kolejowym, zakończyła się panelem dyskusyjnym na temat zagospodarowania przestrzennego i inwestycji liniowych, w którym uczestniczyli prawnicy, przedstawiciele administracji rządowej oraz eksperci branży kolejowej. 

Autor: Dominika Szpakowska

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz