Sektorkolejowy » Pierwsza konferencja techniczna Polregio

Pierwsza konferencja techniczna Polregio

pzez Damian

W tym roku w Łodzi w dniach 23-24 maja odbyła się I Konferencja Techniczna POLREGIO S.A. TRANSPORT – TABOR – TECHNOLOGIA. To było dla spółki, która jest liderem na rynku kolejowych przewozów pasażerskich, wyjątkowe wydarzenie, zacieśniające współpracę z partnerami i prowadzące do wypracowania jak najlepszych reguł kontynuowania jej. W konferencji wzięło udział 264 uczestników, w tym 84 z POLREGIO S.A. oraz partnerzy z 104 firm z branży kolejowej. Pierwszego dnia eksperci POLREGIO wygłosili 6 prelekcji, a zaproszeni goście 5. Formuła omówienia na forum wyzwań, jakie stoją przed branżą REGIO, i problemów, z jakimi się zmaga, pozwoliła na swobodną wymianę doświadczeń i pogłębienie wiedzy o partnerach w branży, ich potrzebach oraz oczekiwaniach. 

Chemia między kontrahentami 

Pierwsza tego typu konferencja przeprowadzona z inicjatywy POLREGIO S.A. miała na celu pokazać różne perspektywy w obszarze poszukiwania rozwiązań w kwestii potrzeb taborowych oraz utrzymania taboru, zapewnienia spółce profesjonalnych warunków do rozwoju, a w efekcie oferowania usług najwyższej jakości na rynku regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich. Ale zakres wspólnych poszukiwań był o wiele szerszy. Spotkanie przedstawicieli spółki z partnerami miało posłużyć wymianie doświadczeń także w aspekcie cyfrowej transformacji technologicznej czy procedur zakupowych i przekazywaniu sobie wiedzy, która pozwala nieustannie podnosić standardy obsługi pasażera. 

Tematem do dyskusji otwierającym wydarzenie były więc cele strategiczne spółki, o których Adam Pawlik, prezes POLREGIO S.A., mówił przede wszystkim w kontekście modernizacji taboru. 

Jesteśmy w tej chwili w procesie skokowej wymiany taboru kolejowego. Ze starych, wysłużonych już elektrycznych zespołów trakcyjnych na nowe i nowoczesne. Biorąc pod uwagę skalę naszej działalności, nie wyobrażamy sobie braku współpracy, braku chemii, między spółką, a naszymi kontrahentami. To wydarzenie jest dla nas bardzo ważne. To jest pierwsza edycja spotkania taborowego, eksploatacyjnego z naszymi współpracownikami. Chcemy wsłuchiwać się również w ich głos, w ich potrzeby. Tak jak oni wczytują się w nasze opisy przedmiotu zamówienia, wsłuchują się w nasze oczekiwania, tak my chcemy również poznać ich punkt widzenia, ich postrzeganie współpracy z POLREGIO. Ta konferencja jest najlepszym forum do tego, by o tym rozmawiać. Mamy nadzieję, że ta inicjatywa powiedzie się, i że nie jest to nasze ostatnie spotkanie – powiedział Adam Pawlik, Prezes Zarządu POLREGIO S.A. 

Prezes podkreślił, że spółka musi wymienić 250 elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz 50 jednostek taborowych na linie niezelektryfikowane, a jest to proces, który potrwa od 7 do 10 lat. Jednak ten proces pozwoli spółce przede wszystkim wygrywać kolejne przetargi i podpisywać umowy PSC z organizatorami przewozów, a przede wszystkim zapewniać profesjonalną usługę pasażerom. 

W najbliższych latach spółka zakupi 98 jednostek taborowych – we współpracy z samorządami wojewódzkimi złożyła wniosek w ramach KPO na zakup 20 EZT w woj. małopolskim, po 14 szt. w woj. łódzkim i warmińsko-mazurskim, 12 szt. w woj. lubelskim, po 10 szt. w woj. pomorskim i lubuskim, 8 szt. w woj. wielkopolskim oraz po 5 szt. w woj. dolnośląskim i świętokrzyskim. 

O czym mówili eksperci 

Tematyka prelekcji dotyczyła nie tylko taboru. 

Wiesław Szafrański, Dyrektor Zarządzający ds. Operacyjnych POLREGIO S.A. podjął temat utrzymania taboru w POLREGIO S.A. przez podmioty zewnętrzne w aspekcie jakościowym, cenowym i wykonawczym. 

Mateusz Krzysztofik, Dyrektor Biura Zakupów w POLREGIO S.A. wdrażał słuchaczy w tematykę procedur zakupowych. 

Mirosław Pyra, Dyrektor Biura Taboru w POLREGIO S.A. mówił o założeniach i zasadach uzyskania świadectwa uznanego przez POLREGIO S.A. dostawcy i wykonawcy usługi. 

Ryszard Sikora, Zastępca Dyrektora Biura Taboru w POLREGIO S.A. omówił problemy związane z Dokumentacją Systemu Utrzymania. 

Roman Smółka, Dyrektor Biura Informatyki w POLREGIO S.A. zajął się kwestią cyfrowej transformacji technologicznej. 

Bartosz Chyliński, Dyrektor Techniczno-Handlowy ds. Klientów Strategicznych w ZEP INC. pod hasłem „Między nami musi być chemia” omawiał wybrane zagadnienia dotyczące przeglądów i bieżącego utrzymania EZT-ów. 

Marian Szymura, Dyrektor Sektora Transportu w ENTE SP. Z O.O. przybliżył problem zarządzania i eksploatacja pojazdów szynowych w aplikacji systemu AWIA SDIP®. 

Jacek Łękarski, Architekt Rozwiązań Chmur w TK TELECOM SP. Z O.O.-NETIA S.A. zapoznał uczestników panelu z kwestią cyfrowego bunkra, czyli sposobami tworzenia bezpiecznej kopii oraz skutecznego odtworzenia. 

Łukasz Kosteczko, Manager ds. Sprzedaży P.P.W. KOLTECH SP. Z O.O. mówił o wyposażeniu wykorzystywanym do utrzymania taboru szynowego. 

Janusz Papla, Prezes Zarządu RAIL TECH PAPLA SP. Z O.O. zabrał głos w sprawie precyzyjnych urządzeń diagnostycznych Mini-Prof do badania profilu szyn i monobloków oraz systemy zarządzania środkami smarnymi i hydraulicznymi Oil Safe. 

Źródło: Polregio

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz