Sektorkolejowy » NOWY ZARZĄD PKP POLSKICH LINII KOLEJOWYCH S.A.

NOWY ZARZĄD PKP POLSKICH LINII KOLEJOWYCH S.A.

pzez Patryk

Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. powołała prezesa i członków Zarządu spółki.

Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na posiedzeniu 8 lipca 2021 r. podjęła uchwały w sprawie powołania:

1. Ireneusza Merchel na stanowisko Prezesa Zarządu,

2. Radosława Celińskiego na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych,

3. Piotra Majerczaka na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. utrzymania infrastruktury,

4. Arnolda Bresch na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. realizacji inwestycji,

5. Grzegorza Kurdziela na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. wsparcia operacyjnego.


Powyższe uchwały obowiązują z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zatwierdzającego Sprawozdanie finansowe PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 r.

Jednocześnie Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podjęła decyzję o ponownym przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu – dyrektora ds. eksploatacji.

Ireneusz Merchel – wykształcenie

Prezes Zarządu jest absolwentem Politechniki Gdańskiej oraz wydziału zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Na Politechnice Radomskiej ukończył zarządzanie spółkami kapitałowymi w transporcie.

Kariera zawodowa

Od początku pracy zawodowej związany z PKP, a następnie PKP PLK. Pracował m.in. jako toromistrz i naczelnik sekcji, a od 1998 r. do końca marca 2016 – był dyrektorem Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie.

W ostatnich latach zaangażowany szczególnie w nadzór nad utrzymaniem infrastruktury i realizację inwestycji. Ukończył kurs dla członków rad nadzorczych. Ma wiedzę i doświadczenie w branży kolejowej oraz m.in. w zakresie procedur UE związanych z realizacją projektów inwestycyjnych.

Źródło artykułu: www.plk-sa.pl
Źródło zdjęcia: www.nakolei.pl

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz