Sektorkolejowy » III Konferencja Honor Inżyniera

III Konferencja Honor Inżyniera

pzez Damian

20 maja 2022 roku w Olsztynie odbędzie się III Konferencja Honor Inżyniera. Wydarzenie jest organizowane przez Komitet Młodej Kadry Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w ramach projektu Honor Inżyniera. III Konferencja Honor Inżyniera rozpocznie XXI Zjazd Młodej Kadry PZITB. Wydarzenie odbędzie się na  Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie, a patronat medialny nad tym wydarzeniem objęła Redakcja Sektora Kolejowego.

III Konferencja Honor Inżyniera będzie poruszała tematykę infrastrukturalnego budownictwa kolejowego. Transport, zwłaszcza kolejowy jest strategicznym sektorem unijnej gospodarki wywierającym bezpośredni wpływ na codzienne życie wszystkich obywateli UE. Sektor ten leży u podstaw integracji europejskiej, gdyż w pełni połączone ze sobą i zrównoważone sieci transportowe są warunkiem koniecznym, by doprowadzić do końca proces tworzenia europejskiego jednolitego rynku i zagwarantować jego prawidłowe funkcjonowanie. Podczas Konferencji przewidziane są dedykowane panele dyskusyjne z udziałem ekspertów branży kolejowej, dotyczące transportu intermodalnego i jego roli w koncepcji europejskiego Zielonego Ładu. Wydarzenie ma charakter otwarty. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności studentów wydziału budownictwa UWM.

Agenda wydarzenia

I sesja:

 • Otwarcie Konferencji
 • Historia kolei na ziemiach polskich – najważniejsze inwestycje kolejowe w czasach zaborów, w Polsce międzywojennej oraz PRL
 • Inwestycje kolejowe Partnerów Konferencji – główne aspekty wybranych kontraktów, omówienie warunków kontraktowych FIDIC w kontekście przepisów o zamówieniach publicznych
 • Kolej na karierę – w ramach tej inicjatywy Partnerzy Konferencji zaprezentują oferty pracy, staży i praktyk. Głównym celem spotkań będzie możliwość bezpośredniej wymiany informacji oraz wzajemnych oczekiwań pracodawców i pracobiorców

Przerwa obiadowa

II sesja:

 • Polacy, którzy budowali most do przyszłości – sylwetki polskich inżynierów kolejowych i mostowych, m.in.: Andrzej Pszenicki, Ernest Malinowski, Gabriel Narutowicz, Antoni Rosikoń, Kazimierz Gzowski czy Rudolf Modrzejewski
 • Inwestycje kolejowe Partnerów Konferencji
 • Podsumowanie i zakończenie Konferencji

Patronat medialny III Konferencji Honor Inżyniera objął Sektor Kolejowy

Portal sektorkolejowy.pl został patronem medialnym III Konferencji Honor Inżyniera. Podczas Konferencji zostaną poruszone kwestie związane ze światowymi problemami komunikacyjnymi. Ponadto w dobie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, kolej niesie wiele szans dla świata transportu. Budownictwo kolejowe daje ogromne możliwości rozwoju przedsiębiorstw budowlanych oraz specjalistów w tym zakresie, jednocześnie mogąc wiele zyskać od młodych inżynierów. Sektorkolejowy.pl regularnie wspiera branżę kolejową oraz promuje innowacyjne rozwiązania. Honor Inżyniera to doskonałe miejsce do poszerzenia swojej wiedzy, wymiany poglądów oraz poznania wielu przedstawicieli branży kolejowej.

Kampania pt.: „Honor Inżyniera”

„Honor Inżyniera” to pierwsza w Polsce kampania młodych inżynierów branży budowlanej, która rozwija i pielęgnuje zamiłowanie do pozytywnych wartości oraz reguł etycznych wykonywanego zawodu, którymi są: honor, uczciwość, odpowiedzialność, autorytet, zaufanie. Głównym założeniem kampanii jest przede wszystkim zrzeszenie młodych inżynierów, którzy organizując panel dyskusyjny czy Konferencję, merytorycznie dyskutują o kwestiach związanych z budownictwem, jak również rozwijanie zamiłowania do pozytywnych wartości w zawodzie, który będzie wykonywany w przyszłości.

XXI Zjazd Naukowo-Techniczny Młodej Kadry Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

Młoda Kadra Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa regularnie organizuje Krajowe Zjazdy Naukowo-Techniczne Młodej Kadry PZITB. W Olsztynie, w dniach 20 – 22 maja 2022 roku odbędzie się XXI Zjazd Naukowo-Techniczny Młodej Kadry PZITB, który rozpocznie się od III konferencji pt. „Honor Inżyniera”. Zjazdy są organizowane cyklicznie i mają na celu m.in.:

 • integrację środowiska młodych inżynierów oraz ludzi zainteresowanych branżą budowlaną
 • umożliwienie wymiany doświadczeń pomiędzy osobami działającymi w obszarach, które dotyczą branży budowlanej
 • poszerzenie wiedzy
 • informowanie o nowych technologiach stosowanych w branży budowlanej

O Młodej Kadrze Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

Młoda Kadra Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa zrzesza studentów, młodych naukowców oraz inżynierów posiadających już uprawnienia budowlane, sprawujących istotne funkcje w stowarzyszeniu oraz lokalnych środowiskach branżowych.

W skład Młodej Kadry PZITB wchodzi Komitet Młodej Kadry, który działa przy Zarządzie Głównym PZITB oraz koła Młodej Kadry, które funkcjonują przy każdym z 28 oddziałów Związku.

Młoda Kadra Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa zajmuje się organizacją wielu projektów np.:

 • charytatywny projekt Workcamp MK PZITB – w ramach tego projektu studenci, którzy obywają praktyki, zajmują się remontowaniem obiektów z wykorzystaniem materiałów budowlanych, które organizacja uzyskała od partnerów
 • projekt Honor Inżyniera – projekt istnieje od 2013 roku i ma na celu promowanie zawodu inżyniera budownictwa jako zawód zaufania publicznego przez pokazywanie etycznych postaw, historii budownictwa czy osób, które kształtowały budownictwo w Polsce i na Świecie.
 • projekty na uczelniach, z którymi współpracują ich koła na terenie całej Polski

O Polskim Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB) to twórcze stowarzyszenie naukowo-techniczne, które zrzesza inżynierów, techników oraz studentów, kontynuując tradycje Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych. Założycielami organizacji utworzonej 4 maja 1934 roku, byli najwybitniejsi polscy inżynierowie budownictwa m.in.: prof. Andrzej Pszenicki, prof. Stefan Bryła czy prof. Wacław Żenczykowski.

Przez niemal 90 lat działalności Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa wychował licznych inżynierów, którzy mieli ogromny wpływ na polskie budownictwo. Organizacja realizuje wiele konferencji naukowo-technicznych m.in.:

 • „Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji”
 • „Warsztaty Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego”
 • „KONTRA – Trwałość budowli i ochrona przed korozją”
 • „Awarie budowlane”

Członkowie PZITB współpracują z lokalnymi środowiskami naukowymi i sprawują ważne funkcje w organach nadzoru budowlanego, Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa oraz innych organizacjach branżowych.

Relacja z XX Zjazdu Młodej Kadry PZITB

Autor: Damian Malesza

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz