Sektorkolejowy » Grupa PKP stawia na współpracę z uczelniami wyższymi. Praktyki, staże i wspólne projekty

Grupa PKP stawia na współpracę z uczelniami wyższymi. Praktyki, staże i wspólne projekty

pzez Damian

PKP S.A. i PKP Informatyka spółka z o.o. oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie podpisały trójstronną umowę o współpracy. Jej zakres to organizacja i realizacja praktyk dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki, a także prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych oraz edukacyjnych.

Oprócz umożliwienia studentom Uniwersytetu zdobycia praktycznej wiedzy i doświadczenia w strukturach dwóch spółek Grupy PKP, współpracy przy tworzeniu programów kształcenia studiów związanych z rozwojem technologii informatycznych, partnerzy umowy koncentrować się będą na tworzeniu przestrzeni do wymiany informacji, wiedzy oraz doświadczeń.

– Kolej to instytucja o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa, gospodarki i społeczeństwa. W zakresie bezpieczeństwa transport kolejowy stanowi kluczowy element infrastruktury krytycznej państwa i właściwe jej zabezpieczenie fizycznej oraz bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych służących obsłudze transportu ma ogromne znaczenie. W obszarze gospodarczym należy zauważyć, że jedynie dobrze zorganizowany i efektywnie zarządzany transport może stanowić istotne wsparcie rozwoju gospodarczego kraju. Znaczenie transportu w zakresie społecznym to przede wszystkim konieczność zapewnienia transportu, który odpowiada na potrzeby zwykłych ludzi i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom instytucji. Doskonałym przykładem tych działań jest dzisiejsze uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. PKP Informatyka sp. z o.o., a Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie dotyczącej organizacji praktyk i staży oraz realizacji projektów badawczo-rozwojowych – mówi dr Rafał Zgorzelski – członek Zarządu PKP S.A. ds. strategii i logistyki.

– Historia informatyki kolejowej w regionie warmińsko-mazurskim sięga roku 1962, w którym to powstał Ośrodek Zmechanizowanego Obrachunku w Olsztynie. W 1978 roku powstał Ośrodek Informatyki Kolejnictwa, który przez kolejne lata funkcjonował jako oddział spółki PKP Informatyka. Dzisiejsza uroczystość dotycząca nawiązania współpracy z UWM  jest dla naszej spółki nie tyko  szansą pozyskania wysokiej klasy specjalistów wykształconych  przez uczelnię o najwyższym poziomie edukacji, ale także powrotem do Olsztyna. Realizacja programu dydaktycznego uczelni we współpracy z przyszłym pracodawcą, który już na etapie nauki ma wpływ na kształcenie w dziedzinach będących zakresem jego działalności, to najefektywniejsza forma ciągłego rozwoju branży IT w obszarze  transportu kolejowego – powiedział Tadeusz Turzyński, prezes zarządu PKP Informatyka spółka z o.o.

Prof. Jerzy Przyborowski, rektor UWM, podkreśla istotę synergii nauki i biznesu, która napędza rozwój obu stron oraz przyczynia się do powstawania rozwiązań korzystnych dla społeczeństwa.

– Firma PKP jest partnerem strategicznym nie tylko dla Wydziału Matematyki i Informatyki, ale także dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Bardzo ważne jest bowiem to, aby wiedza przeradzała się w praktykę i dostarczała konkretnych rozwiązań służących rozwojowi kraju oraz społeczeństwu, a to może wydarzyć się wyłącznie poprzez rozwój poszczególnych firm. Dlatego synergia nauki i biznesu jest tak ważna. Studenci w trakcie kształcenia muszą mieć do dyspozycji miejsce, w którym mogą weryfikować wiedzę zdobywaną na uczelni. Mocno stawiamy na informatykę i chcielibyśmy, żeby w ewaluacji za kilka ten kierunek uzyskał minimum kategorię B+. W zrealizowaniu tego celu bardzo pomocna będzie współpraca z firmami PKP S.A. oraz PKP Informatyka. Bardzo dziękuję, że wybrali Państwo do współpracy Wydział Matematyki i Informatyki UWM. Życzę wszystkim dobrej realizacji tego przedsięwzięcia – mówi prof. Jerzy Przyborowski, rektor UWM.

Władzom Wydziału Matematyki i Informatyki zależy na rozwoju naukowym oraz dostosowaniu treści dydaktycznych do potrzeb rynku pracy. Stąd prof. dr hab. Adam Doliwa, dziekan wydziału, upatruje w tej współpracy wiele korzyści. 

– Bardzo się cieszę na naszą współpracę na poziomie naukowym. Jestem pewien, że nasi partnerzy dostarczą naszym naukowcom impuls do działania. Mam na myśli podsunięcie realnie istniejących problemów do rozwiązania. Jest to istotne zwłaszcza teraz, gdy jesteśmy w procesie ewaluacji dyscypliny naukowej informatyka techniczna i telekomunikacja. Na ocenę składa się m.in. zdobywanie i realizacja projektów naukowych oraz badawczo-rozwojowych, co możemy robić wspólnie z PKP. Pod uwagę bierze się również wpływ działalności naukowców na rozwój społeczeństwa i gospodarki, co idealnie wpisuje się w tego typu współpracę. Ponadto warto podkreślić, że obszar transportu i struktura sieci informatycznej z nim związana są bardzo wrażliwe, szczególnie w kontekście tego, co dzieje się obecnie w Ukrainie. Liczymy na to, że ta współpraca pozwoli nam odpowiednio zmodyfikować nasze programy nauczania w obszarze bezpieczeństwa sieci komputerowych, ponieważ w dzisiejszych czasach jest to bardzo istotne – mówi prof. dr hab. Adam Doliwa, dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UWM.

Źródło: PKP S.A.

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz