Sektorkolejowy » Prezes zarządu Trakcji zawieszony. Rada nadzorcza giełdowej spółki kolejowej wskazała następcę

Prezes zarządu Trakcji zawieszony. Rada nadzorcza giełdowej spółki kolejowej wskazała następcę

pzez Adrian

W oficjalnym komunikacie podanym przez Trakcja S.A. w dniu 20 maja br., dotychczasowy prezes zarządu został zawieszony w pełnieniu tej funkcji. Obowiązki te zostały powierzone Andrzejowi Kozerze – członkowi zarządu spółki.

Według doniesień Rzeczpospolitej Arkadiusz A. został zatrzymany wraz z kilkunastoma innymi osobami na polecenie Prokuratury Krajowej, w związku ze śledztwem prowadzonym w sprawie wręczania korzyści majątkowych osobom pełniącym funkcje publiczne.

O zatrzymaniu dotychczasowego prezesa zarządu Trakcja S.A. na zlecenie Prokuratury Krajowej dowiedzieliśmy się wczoraj 20 maja br. Dobę później spółka poinformowała, że Arkadiusz A. „nie jest aktualnie zatrzymany, jak również nie został tymczasowo aresztowany, ani oskarżony”. Do tej pory nie ukazały się oficjalne szczegółowe informacje na ten temat.

„Został zatrzymany i po przesłuchaniu w charakterze podejrzanego został zwolniony. Wydano wobec niego postanowienie o zastosowaniu środków zapobiegawczych w postaci m.in. poręczenia majątkowego w kwocie 80 tys. zł.” – powiedział Rzeczpospolitej Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej.

Andrzej Kozera jest absolwentem Politechniki Radomskiej im. K. Puławskiego, gdzie uzyskał tytuł zawodowy inżyniera w sp. organizacja i technika transportu kolejowego. Ponadto ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. K. Puławskiego w Radomiu, studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami oraz podyplomowe studia menedżerskie MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. W styczniu br. przejął obowiązki prezesa zarządu spółki Trakcja. Wcześniej pełnił w tym przedsiębiorstwie funkcję członka zarządu i dyrektora operacyjnego. Ponadto przed rozpoczęciem pracy w Trakcji, m.in. sprawował funkcję członka zarządu i dyrektora ds. techniczno-produkcyjnych w Zakładzie Robót Komunikacyjnych – DOM z Poznania.

Autor: Damian Malesza
Fot. JBCrew

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz