Sektorkolejowy » Decyzje ws. lokalizacji linii kolejowych będą wydawane szybciej?

Decyzje ws. lokalizacji linii kolejowych będą wydawane szybciej?

pzez Adrian

Jeszcze w tym miesiącu ma zostać przyjęty projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw w zakresie procesu wydawania decyzji dotyczących ustalania lokalizacji linii kolejowych.

Z wykazu prac legislacyjnych i programowych rady ministrów wynika, że rząd zamierza wprowadzić zmiany, które przyspieszą proces wydawania decyzji związanych z ustalaniem lokalizacji linii kolejowych.

Zaproponowane zmiany w ustawie (…) uszczegółowiają poszczególne przepisy i służą usprawnieniu realizacji inwestycji przez wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych i skrócenie procesu wydawania oraz realizacji decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej” – podaje PAP, powołując się na wykaz prac legislacyjnych.

W dokumencie mowa jest m.in. o usprawnieniu realizacji inwestycji poprzez kompleksowe uregulowanie tytułu prawnego do nieruchomości zajętych pod drogi na potrzeby realizacji przedsięwzięć kolejowych. Inna czynność, która ma wpływać w usprawnienie ww. inwestycji to wyznaczanie terminu wygaszenia trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości przeznaczonej pod pas linii kolejowej będącej własnością skarbu państwa czy jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany mają być również wprowadzone w odniesieniu do takich działań, które poprawią realizację inwestycji istotnych np. w zakresie powstawania centrów logistycznych czy poprawy warunków obsługi transportowej podmiotów korzystających z usług transportu kolejowego.

Autor: Agata Sumara
Fot. Jan Bytnar

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz