Sektorkolejowy » Co zmieni się na stacji Giżycko po przebudowie? Korzyści dla mieszkańców i podróżujących

Co zmieni się na stacji Giżycko po przebudowie? Korzyści dla mieszkańców i podróżujących

pzez Adrian

Stacja Giżycko zmienia się dla mieszkańców i turystów. Prace wchodzą w kolejną fazę. Przebudowane perony zapewnią wygodny dostęp do kolei. Dzięki budowie sieci trakcyjnej do miasta dojadą pociągi elektryczne, co zapewni szybsze i sprawniejsze podróże. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują inwestycję za około 650 mln zł przy współudziale środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Przebudowywana stacja Giżycko, w ramach modernizacji linii Ełk-Korsze (linia nr 38), zapewni mieszkańcom lepszy dostęp do pociągów, a turystów zachęci do wyboru kolei jako wygodnego i szybkiego środka transportu do Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. 

– Kolejne inwestycje kolejowe w woj. warmińsko-mazurskim pokazują determinację rządu w walce z wykluczeniem komunikacyjnym tego regionu – mówi Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury, Pełnomocnik Rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. 

– Inwestujemy w kolej – ekologiczny środek transportu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Modernizacja stacji Giżycko ułatwi dostęp do pociągów mieszkańcom oraz turystom. Dzięki elektryfikacji linii z Ełku przez Giżycko do Korsz nie będzie konieczności zmian lokomotyw z elektrycznych na spalinowe, co oznacza krótszy czas przejazdu, wzrost przepustowości linii oraz mniejsze oddziaływanie linii na środowisko – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

W Giżycku przygotowywany jest teren pod budowę nowych peronów – wyspowego i przydworcowego. Generalny Wykonawca – Aldesa Construcciones Polska S.A.- realizuje prace rozbiórkowe starych torów i rozjazdów oraz montuje elementy sieci trakcyjnej. Z wyższych konstrukcji łatwiej będzie można wejść do pociągów. Dojście do peronu nr 1 zostanie zapewnione bezpośrednio z placu przydworcowego, a do peronu nr 2 będzie możliwe z przejścia podziemnego z pochylnią, co zapewni wygodny dostęp także dla osób o ograniczonej mobilności. Przebudowany zostanie most na Kanale Łuczańskim oraz zbudowany wiadukt kolejowy nad ul. Św. Brunona, które zapewnią sprawny i bezpieczny przejazd pociągów. Wzrost bezpieczeństwa pieszym zapewni przejście pod torami na ul. Unii Europejskiej, które zastąpi dotychczasowe przejście w poziomie szyn łączące centrum Giżycka z miejską plażą.

Szeroki zakres prac w Giżycku wymaga wprowadzenia zmian w rozkładzie jazdy. Od czwartku 4 maja, za pociągi kursować będzie autobusowa komunikacja zastępcza na odcinku Sterławki Wielkie-Ełk. Zmiany zostały uzgodnione z przewoźnikami, a informacje o korektach w komunikacji są dostępne na stronach przewoźników oraz stronie Portal Pasażera. Planuje się, że zastępcza komunikacja będzie obwiązywać do listopada br. 

W ramach modernizacji linii na odcinku Giżycko-Ełk przebudowane zostaną także stacje Stare Juchy i Wydminy oraz przystanki Woszczele i Siedliska. Aktualnie na odcinku Ełk-Wydminy skierniewicka spółka FACRAIL wykonuje prace polegające na odtworzeniu warstw podtorza zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi. Gotowa jest konstrukcja nowego wiaduktu kolejowego w Woszczelach. Na całym odcinku prowadzone są prace ziemne, wzmacniany jest grunt, postępuje przebudowa przepustów oraz budowa fundamentów pod słupy sieci trakcyjnej. 

Zakończenie prac w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk-Korsze wraz z elektryfikacją”, na odcinku Ełk-Giżycko, zostało zaplanowane w 2024 r. Wartość robót to 649 mln zł netto, w tym dofinansowanie unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 499 mln zł. Kolejny etap projektu, na trasie z Giżycka do Korsz, będzie realizowany w ramach perspektywy finansowej w latach 2021-2027. Po zakończeniu wszystkich prac, podróż z Olsztyna do Ełku przez Korsze i Giżycko skróci się o około 50 minut i wyniesie poniżej 2 godzin. Pociągi pasażerskie pojadą dwukrotnie szybciej niż obecnie – z 80 do 160 km/h.

Zakres prac wymaga zmian w rozkładzie jazdy i uruchomienia zastępczej komunikacji autobusowej w kierunku Korsz i Olsztyna. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Źródło: PKP PLK

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz