Sektorkolejowy » Zabrzeg – Zebrzydowice – PKP PLK wybrały najkorzystniejszą ofertę

Zabrzeg – Zebrzydowice – PKP PLK wybrały najkorzystniejszą ofertę

pzez Damian

W środę 11 października 2023 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poinformowały o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. „Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacje robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych na odcinku Zabrzeg – Zebrzydowice – granica państwa w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg – Zebrzydowice”.

W wyniku badania i oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu za najkorzystniejszą uznano:

Ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę: 

Konsorcjum w składzie: 

Trakcja S.A. (Lider) 
Al. Jerozolimskie 100 II p. 
00-807 Warszawa 

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. (Partner) 
ul. Sandomierska 19 
80-051 Gdańsk 

ALSTOM ZWUS sp. z o.o. (Partner) 
ul. Modelarska 12 
40-142 Katowice 

Po przekształceniu: 
ALSTOM Polska S.A. (Partner) 
ul. Emilii Plater 53 
00-113 Warszawa 

Całkowita cena oferty wynosi: 1 670 062 626,67 PLN netto 

w tym: 

Zakres Zamówienia podstawowego: 1 659 667 857,36 PLN netto 

Zakres wynikający z Prawa Opcji 1: 7 404 341,76 PLN netto 

Zakres wynikający z Prawa Opcji 2: 2 990 427,55 PLN netto, 2 054 177 030,80 PLN brutto 

PDF pełną z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty dostępny jest tutaj.

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz