Sektorkolejowy » Z Czechami o transgranicznych połączeniach kolejowych

Z Czechami o transgranicznych połączeniach kolejowych

pzez Damian

11 sierpnia 2023 r. wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel spotkał się w Głuchołazach z wiceministrem transportu Republiki Czeskiej Václavem Bernardem. Spotkanie dotyczyło polsko-czeskich transgranicznych połączeń kolejowych oraz realizowanych i planowanych inwestycji na liniach kolejowych łączących oba państwa.

Podczas rozmów poruszony został temat nowego uregulowania przewozów Kolei Czeskich oraz możliwości realizacji i finansowania ze środków UE inwestycji na linii kolejowej, na której odbywa się tranzyt z Czech i do Czech przez Głuchołazy. Obie strony wyraziły zainteresowanie, aby to połączenie mogło funkcjonować na zasadach zgodnych z obecnymi uwarunkowaniami geopolitycznymi. Uzgodniono, że konieczne jest zaktualizowanie umowy w tej sprawie, co powinno nastąpić jeszcze w bieżącym roku.

Wiceministrowie dyskutowali również o pracach przygotowawczych projektu kolei dużych prędkości na odcinku Katowice – Ostrawa. Wiceminister A. Bittel zwrócił uwagę na trwającą modernizację Centralnej Magistrali Kolejowej, w wyniku której uzyska ona parametry umożliwiające osiąganie prędkości 250 km/h. Strona czeska również sukcesywnie podnosi parametry linii E65 do prędkości 200 km/h w 2026 r. Uzgodniono ponadto, że Polska i Czechy będą wspólne ubiegać się o dalsze środki z UE na realizację projektu na odcinku Katowice – Ostrawa – Přerov oraz przygotowanie projektu stosownej umowy dwustronnej wyznaczającej dokładny przebieg linii przez granicę obu państw.

Podczas spotkania poruszono również kwestię przedłużających się procedur dotyczących uregulowania nową umową trójstronną linii kolejowej w trójstyku granic Czechy – Polska – Niemcy na odcinku Hrádek n. Nisou (CZ) – Zittau (DE). Wiceminister A. Bittel poprosił stronę czeską o poparcie wynegocjowanych w 2018 roku uzgodnień, które pozwoliłyby na zamknięcie końcowej fazy negocjacji nad nową umową trójstronną.

W trakcie spotkania zwrócono również uwagę na konieczność wzmocnienia infrastruktury kolejowej głównych linii na potrzeby mobilności wojskowej, podwyższenia budżetu na realizację tych zadań w obliczu konfliktu zbrojnego na Ukrainie oraz wymiany informacji na temat waloryzacji kontraktów budowlanych w obu państwach. W kwestii pozyskiwania środków UE na projekty infrastrukturalne obaj wiceministrowie uzgodnili podejmowanie wspólnych apeli i wniosków do instytucji UE o przyznanie dodatkowego, specjalnego wsparcia finansowego dla projektu kolei dużych prędkości V4.

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz