Sektorkolejowy » Warszawskie metro: jak odzyskać ciepło z podziemnej infrastruktury?

Warszawskie metro: jak odzyskać ciepło z podziemnej infrastruktury?

pzez Adrian

Z końcem listopada spółki Metro Warszawskie i Veolia Energia Warszawa podpisały list ws. współpracy nad projektem, który umożliwi odzyskiwanie ciepła z infrastruktury warszawskiego metra. Celem realizacji wspólnych działań jest znalezienie rozwiązania, które pozwoli na ograniczenie wykorzystywania paliw kopalnych w „ramach transformacji energetycznej Warszawy”.

W tunelach metra gromadzi się bardzo dużo ciepła, które jest tracone jako ciepło odpadowe, wydobywające się z systemu podziemnej infrastruktury szybami wentylacyjnymi. Ciepło to generuje m.in. zainstalowany w tunelach sprzęt, urządzenia elektroniczne, hamujące czy przyspieszające, gromadzący się na stacjach pasażerowie. Odzyskanie tzw. ciepła odpadowego mogłoby częściowo zaspokoić potrzeby grzewcze miasta, ograniczyć emisję szkodliwych substancji do atmosfery, a równocześnie dać „realne korzyści ekonomiczne w postaci optymalnych cen ciepła dla mieszkańców stolicy” – tłumaczy spółka odpowiedzialna za zarządzanie i rozbudowę stołecznego metra.

Zawarte porozumienie to wstęp do możliwości odzysku traconego ciepła, a analizy, jakie zostaną przeprowadzone w ramach współpracy, mają m.in. dać odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu ciepło generowane m.in. w tunelach, na stacjach i emitowane do systemów wentylacji mogłoby być wykorzystane do zasilenia warszawskiej sieci ciepłowniczej. Prace w ramach projektu będą prowadzone w latach 2022–2027, a „ocena potencjału energetycznego odzysku ciepła stanowić będzie podstawę wypracowania optymalnego rozwiązania”.

Jak mówi Jerzy Lejk, prezes zarządu Metra Warszawskiego sp. z o.o., „Projekt recyclingu ciepła wydostającego się z metra warszawskiego przyczyni się do istotnego udziału przedsiębiorstwa w transformacji energetycznej Warszawy. Zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju stolicy, metro pozostanie nadrzędnym środkiem miejskiego transportu zbiorowego w mieście i docelowo sieć metra będzie składała się z pięciu linii, które będą generować jeszcze więcej ciepła. Dlatego już teraz rozpoczynamy prace nad innowacyjnym sposobem wykorzystania możliwości, jakie daje ciepło odpadowe generowane w mieście”.

Ciepło odpadowe uwalniane jest do otoczenia m.in. w postaci spalin, pary wodnej, powietrza, ale też jako produkt uboczny eksploatowania instalacji chłodniczych. Możliwość wykorzystania go do zasilenia sieci ciepłowniczej to alternatywa w zakresie poprawy jakości powietrza, ale i ceny za energię cieplną nie tylko w stolicy, również w innych miejscach, gdzie np. występuje produkcja przemysłowa, oczyszczalnie ścieków, serwerownie czy inne systemy, generujące ciepło.

Poszukując rozwiązań w zakresie odzyskiwania energii cieplnej z metra, warszawska spółka korzysta z rozwiązań zastosowanych w innych miastach europejskich. Jednym z przykładów jest Londyn, gdzie ciepło z odpadów pozwala na ogrzewanie domów i wody dla ponad 1350 domów, szkoły i dwóch ośrodków wypoczynkowych na terenie dystryktu Islington – podaje Metro Warszawskie. Metro w Warszawie jest środkiem transportu z ogromnym potencjałem. Docelowo planowanych jest pięć linii podziemnej kolejki, która ma się rozwijać w kierunku nadrzędnego środka transportu zbiorowego, generującego coraz więcej ciepła, które obecnie ulatnia się do atmosfery. W mieście funkcjonuje aktualnie I linia metra z 20 stacjami pomiędzy Młocinami a Kabatami i II linia łącząca Brudno i Bemowo (do ukończenia pozostał odcinek prowadzący na Karolin). Trwają prace przygotowawcze do budowy III linii prowadzącej od Dworca Wschodniego na Gocław z odnogą na Kozią Górkę (do stacji techniczno-postojowej). Co do kolejnych połączeń, rozważana jest IV linia Dworca Południowego do dzielnicy Ursus oraz V, która miałaby połączyć Młociny z Tarchominem, a równocześnie stanowić przedłużenie I linii.

Autor: Agata Sumara
Fot. Metro Warszawskie sp. z o.o.

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz