Sektorkolejowy » PKP Cargo: spółka w fatalnej sytuacji, związkowcy piętnują zarząd, ogólnopolski konflikt na horyzoncie

PKP Cargo: spółka w fatalnej sytuacji, związkowcy piętnują zarząd, ogólnopolski konflikt na horyzoncie

pzez Adrian

Na 16 grudnia datowane jest pismo, które podpisali związkowcy działający w PKP Cargo S.A., mówiące o fatalnej sytuacji w spółce. Autorzy listu zwracają uwagę m.in. na nieudolne zarządzanie firmą, ograniczenie przewozów towarowych czy brak rozwiązań w zakresie trwającego sporu zbiorowego.

Sygnatariusze pisma przypominają, że przewoźnik towarowy – PKP Cargo, „na skutek braku decyzyjności ze strony ministra aktywów państwowych był pozbawiony zarządu przez blisko pół roku, co znalazło swoje odbicie w sytuacji spółki. Zarząd do tej pory nie wypracował strategii naprawczej i wydaje się nie mieć żadnego pomysłu, jak odzyskać pozycję rynkową”. Zwracają uwagę, że spółka „systematycznie traci udziały w rynku”, chociaż w przekazach medialnych takie informacje się nie pojawiają.

Zarzucają także zarządowi, że mimo obietnic w zakresie przewozów importowanego węgla z portów w głąb kraju, zlecenia są stosunkowo niewielkie – nie wpłyną na poprawę stanu przewoźnika, bo też ich wolumen niewiele różni się od tego sprzed wojny na Ukrainie. Do tego występują poważne spadki w zakresie ilości przewozów innych towarów.

Związkowcy mówią także o rosnącym napięciu wśród pracowników, co jest pokłosiem nieudolnego zarządzania w obliczu „trudnej sytuacji geopolitycznej i działań władz w kierunku zabezpieczenia społeczeństwa w opał”. Postawa zarządu oceniana jest jako taka, która „prowokuje konflikt w spółce”.

Odnoszą się również do toczącego się w PKP Cargo sporu zbiorowego na tle płacowym. Rozwiązania proponowane przez zarząd oceniane są jako zmierzające w kierunku konfrontacyjnym. Ostatnie propozycje ze spotkania mediacyjnego, które odbyło się 23 listopada, zostały uznane przez związkowców za „rażąco odległe od oczekiwań”. Za skandaliczny uznano również sposób prowadzenia negocjacji. Zarząd został też oskarżony o to, że „wprowadza kłamliwą politykę informacyjną, która zaognia i tak napiętą już sytuację i psuje atmosferę wśród załogi”.

Dodają, że w obliczu takiego zachowania zarządu „pracownicy zatrudnieni na kluczowych stanowiskach, w szczególności maszyniści kolejowi, podjęli decyzję o wykonywaniu pracy zgodnie z harmonogramem. Skutki tych działań w postaci dużej ilości nieuruchamianych pociągów w żaden sposób nie skłaniają zarządu spółki do przemyśleń i działań mających zażegnać pogłębiający się konflikt”.

Podsumowując list, którego adresatem jest Mateusz Morawiecki, dodają, że zarządowi nie zależy ani na realizacji zadania w postaci przewozu węgla, ani na naprawie i przyszłości spółki. „W naszej ocenie dalsze trwanie stworzonej przez zarząd sytuacji może doprowadzić do eskalacji napięcia i wybuchu ostrego, ogólnopolskiego konfliktu”. Piszą do premiera, oczekując stanowczej reakcji i podjęcia działań mających na celu rozwiązanie patowej sytuacji, w której firma państwowa tkwi od miesięcy.

Pod pismem podpisali się przedstawiciele: Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, Międzyzakładowego Związku Zawodowych Rewidentów Taboru, Federacji Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych, Związku Zawodowego Kontra, Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP.

Autor: Agata Sumara
Fot. Materiały własne

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz