Sektorkolejowy » UTK zaktualizował poradnik dotyczący planowania i zagospodarowania przestrzennego

UTK zaktualizował poradnik dotyczący planowania i zagospodarowania przestrzennego

pzez Damian

Urząd Transportu Kolejowego (UTK) opublikował zaktualizowany „Poradnik dla organów administracji publicznej występujących do Prezesa UTK z wnioskiem o uzgodnienie dokumentów planistycznych”. Publikacja ułatwi i przyspieszy realizację spraw. Prezes UTK uzgadnia dokumenty planistyczne, jeśli teren znajduje się w pobliżu linii kolejowej o znaczeniu państwowym.

Poradnik UTK zawiera informacje i najważniejsze zasady dotyczące uzgadniania dokumentów planistycznych. Mogą one być przydatne szczególnie organom administracji publicznej, które występują o uzgodnienie dokumentów planistycznych. Będzie użyteczny również dla inwestorów, którzy planują lub już realizują inwestycje na gruntach zajętych lub sąsiadujących z liniami kolejowymi.

„Od 2019 r. do UTK wpłynęło ponad 15 tys. wniosków dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego. Część została uzgodniona bardzo szybko, część wymagała jednak uzupełnienia przez wnioskodawców. Zależy nam na tym, aby ułatwić i przyspieszyć proces uzgadniania, a wnioskodawcom wskazać, jak uniknąć błędów. W tym celu przygotowaliśmy i opublikowaliśmy już drugie wydanie poradnika UTK” – mówi dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Poradnik opisuje m.in. prawidłowe wyznaczanie terenu komunikacji kolejowej, porusza temat linii zabudowy względem linii kolejowej o znaczeniu państwowym, przybliża zasady zagospodarowania terenów zamkniętych, przez które przebiega linia kolejowa. W publikacji znajdują się także rekomendacje, na co zwrócić uwagę przy tworzeniu i zmianie planu miejscowego z perspektywy bezpieczeństwa transportu kolejowego lub rozwoju sieci kolejowych.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego od ponad czterech lat posiada kompetencje w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego terenów w pobliżu linii kolejowych o znaczeniu państwowym. Należy do nich uzgadnianie projektów:

  • planów ogólnych gminy,
  • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • planów zagospodarowania przestrzennego województwa,
  • zintegrowanych planów inwestycyjnych.

Kompetencje te obejmują także uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do linii kolejowych, które mają znaczenie państwowe oraz gruntów w sąsiedztwie tych linii.

Fot. Dominika Szpakowska

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz