Sektorkolejowy » UTK: Punktualność pociągów w III kwartale 2023 r.

UTK: Punktualność pociągów w III kwartale 2023 r.

pzez Damian

W III kwartale tego roku punktualnie do stacji końcowej dojechało 89,6% pociągów pasażerskich oraz nieco ponad 51,9% pociągów towarowych. Punktualność przewozów pasażerskich osiągnęła w III kwartale 2023 r. najniższy poziom w tym roku, natomiast dla przewozów towarowych była minimalnie niższa niż w II kwartale. Łącznie przewoźnicy uruchomili 583,3 tys. pociągów.

Przewozy pasażerskie

W III kwartale tego roku na tory wyjechało 480,6 tys. pociągów pasażerskich. Między lipcem a wrześniem punktualnych było  89,59% pociągów pasażerskich. To mniej o 1,36 punktu procentowego niż w I kwartale i o 1,54 punktu procentowego niż w II kwartale. Najczęściej pociągi spóźniały się w sierpniu – wskaźnik punktualności wyniósł 88,11%. W lipcu punktualność wyniosła 89,71%, zaś we wrześniu 90,99%.

W porównaniu z tym samym okresem 2022 r. punktualność pociągów wzrosła o 2,37 punktu procentowego. Największa zmiana była w lipcu tego roku – wynik był lepszy o 4,47 punktu procentowego niż przed rokiem. Na taki wynik duży wpływ miała zmiana punktualności u głównego przewoźnika dalekobieżnego. PKP Intercity poprawiło wynik o blisko 13 punktów procentowych w lipcu 2023 r. w stosunku do lipca ubiegłego roku.

Podobnie jak w poprzednich kwartałach, najwyższy wskaźnik punktualności odnotowała Warszawska Kolej Dojazdowa z wynikiem 99,8% (o 1,8  punktu procentowego więcej niż w II kwartale). Największy przewoźnik dalekobieżny – PKP Intercity odnotowało spadek punktualności w stosunku do II kwartału tego roku o 3,7 punktu procentowego. Ostatecznie dla tej spółki poziom punktualności za III kwartał wyniósł 69,8%.

Wśród najczęstszych przyczyn opóźnień w okresie lipiec-wrzesień znalazły się te zakwalifikowane pod kodami 50-4 Lokowanie podróżnych (duża liczba pasażerów), 64-1 WCJ – wydłużony czas przejazdu, 64-2 Naprawa lub wymiana na skutek awarii (poza tym korzystanie z pomocy innych lokomotyw). Dwa pierwsze kody są związane z krótkotrwałymi opóźnieniami, ale ostatni często jest przypisywany w sytuacjach znaczącego opóźnienia (dla 472 przyczyn przypisanych do tego kodu opóźnienie wyniosło minimum 60 minut).

„Polepszenie wskaźnika punktualności w III kwartale 2023 r. w stosunku do roku ubiegłego jest pozytywnym zjawiskiem, zwłaszcza mając na uwadze większą liczbę uruchomionych pociągów. W przypadku głównego przewoźnika dalekobieżnego liczba pociągów opóźnionych powyżej 120 minut spadła – o 56% w lipcu i o 39% w sierpniu w porównaniu z 2022 r. Z drugiej strony niepokojącym zjawiskiem są utrzymujące się niskie wartości wskaźnika punktualności liczonego od pierwszej minuty. Taką tendencję do znacznej liczby opóźnień poniżej 5 minut 59 sekund widać w przypadku pociągów kursujących w obszarze aglomeracji. Ma to związek m.in. z opóźnieniami występującymi w obszarze ważnych węzłów komunikacyjnych. Szczególnym wyzwaniem jest znaczna liczba opóźnień, których przyczyna związana jest z awariami taboru” – odnosi się do wyników punktualności dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Średnie opóźnienie pociągów w III kwartale wyniosło blisko 22 minuty dla pociągów opóźnionych powyżej 5 minut 59 sekund oraz 9 minut dla wszystkich uruchomionych pociągów.

Wyniki punktualności w pasażerskich przewozach kolejowych za trzeci kwartał 2023 r. oraz dane archiwalne znajdują się na portalu Dane Kolejowe w dziale Punktualność.

Przewozy towarowe

Między lipcem a wrześniem przewoźnicy uruchomili 102,7 tys. pociągów towarowych. Do stacji końcowej punktualnie dotarło 51,89% z nich. W porównaniu do I kwartału punktualność była lepsza o 3,44 punktu procentowego, natomiast w porównaniu do II kwartału  spadek wyniósł 1,67 punktu procentowego. W przypadku pociągów uruchamianych na terenie kraju wskaźnik punktualności za trzeci kwartał wyniósł 54,27%. Punktualność pociągów międzynarodowych ukształtowała się na poziomie 41,80%.

Najlepszy pod względem punktualności był lipiec, w którym pociągi przyjeżdżały na czas w 52,47% przypadków. W sierpniu było to 52,13%, natomiast we wrześniu 51,09%. Średni czas opóźnienia pociągu towarowego w tych miesiącach wyniósł 679 minut.

Wyniki punktualności w towarowych przewozach kolejowych za trzeci kwartał 2023 r. oraz dane archiwalne znajdują się na portalu Dane Kolejowe w dziale Punktualność.

Źródło: UTK
Fot. JBCrew

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz