Sektorkolejowy » Projekt cennika PLK SA zatwierdzony przez UTK

Projekt cennika PLK SA zatwierdzony przez UTK

pzez Adrian

Projekt cennika dostępu do infrastruktury PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. został zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Projekt będzie obowiązywał od 21 grudnia 2022 r.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zatwierdził 21 listopada 2022 r. projekt cennika przedstawiony przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na rozkład jazdy pociągów 2022/2023, w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej.

Zatwierdzony projekt cennika został opracowany na podstawie danych wynikających z kosztów bezpośrednich w 2021 roku i pracy eksploatacyjnej wykonanej w rozkładzie jazdy pociągów 2020/2021.

Projekt uwzględnia postanowienia decyzji Prezesa UTK z dnia 25 marca 2022 r. i 22 lipca 2022 r., dotyczące poprzednich wersji projektu cennika 2022/2023, tzn. nie zawiera składnika stawki jednostkowej opłaty podstawowej związanego z rodzajem wykonywanych przewozów (tzw. mark-upu) wynoszącego 1,28 zł/pockm od rjp 2018/2019 i obowiązującego pociągi towarowe o masie nie mniejszej niż 660 ton realizujące przewozy inne niż intermodalne. Projekt nie zawiera również dodatkowych współczynników różnicujących średnią stawkę w zależności od kategorii linii kolejowej i masy pociągu, dla pociągów z zamówionymi postojami handlowymi przy peronach zastosowanych przez PLK SA, w wyniku uwzględnienia wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie C-210/18 dotyczącego włączenia użytkowania peronów pasażerskich w zakres minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej.

Nowy cennik wejdzie w życie 21 grudnia 2022 r., a do dnia 20 grudnia 2022 r.  PLK SA będzie stosować dotychczasowy cennik. Jest to zgodne z art. 33 ust. 21 pkt 1 i 2 ustawy o transporcie kolejowym –  jeżeli decyzja Prezesa UTK o zatwierdzeniu poprawionego projektu cennika zostanie podjęta w terminie późniejszym niż 30 dni przed rozpoczęciem okresu obowiązywania rocznego rozkładu jazdy, to cennik, którego projekt został zatwierdzony, wchodzi w życie 30 dni od dnia, w którym decyzja została podjęta, a  do dnia wejścia w życie nowego cennika obowiązuje cennik obowiązujący w poprzednim rocznym okresie obowiązywania rozkładu jazdy.

Źródło: Informacja prasowa
Fot. Materiały własne

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz