Sektorkolejowy » Porozumienie o współpracy między UTK a PKBWK

Porozumienie o współpracy między UTK a PKBWK

pzez Damian

Uzgadnianie projektów raportów PKBWK, przekazywanie zaleceń Komisji, nadzór nad postępowaniami prowadzonymi przez komisje kolejowe oraz szkolenia i edukacja uczestników rynku kolejowego w Polsce to najważniejsze założenia porozumienia o współpracy zawartego między prezesem Urzędu Transportu Kolejowego a Państwową Komisją Badania Wypadków Kolejowych.

Porozumienie podpisali: dr inż. Ignacy Góra, prezes UTK i Tadeusz Ryś, przewodniczący PKBWK. Obie strony wyraziły wolę dążenia do podniesienia poziomu bezpieczeństwa transportu kolejowego, do zmniejszenia liczby zdarzeń kolejowych oraz do zagwarantowania rzetelnego procesu wyjaśniania i analizowania zdarzeń kolejowych.

Porozumienie określa procedury uzgadniania projektów raportów oraz przekazywania zaleceń Komisji. Określono również szczegółowe zasady nadzoru nad pracą komisji kolejowych. Prezes UTK będzie organizować warsztaty i szkolenia dla członków komisji kolejowych, o których z wyprzedzeniem poinformuje Przewodniczącego PKBWK.

W porozumieniu wyznaczono również koordynatorów odpowiedzialnych za stosowanie porozumienia. Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych reprezentować będzie zastępca przewodniczącego, a Urząd Transportu Kolejowego dyrektor Departamentu planowania i nadzoru.

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

Źródło: UTK

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz