Sektorkolejowy » PNUIK Kraków przebuduje perony na stacjach w Nowym Targu i w Poroninie

PNUIK Kraków przebuduje perony na stacjach w Nowym Targu i w Poroninie

pzez Damian

Za najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie peronu nr 1 w stacji Nowy Targ oraz peronu nr 1 w stacji Poronin na linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane w ramach Projektu „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane” została uznana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Prokocimska 4
30-556 Kraków

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

W/w oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie przyjętego kryterium oceny ofert, tj. całkowita cena brutto – 100%. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, spełnia warunki udziału w postępowaniu, a treść oferty jest zgodna z warunkami zamówienia.

W terminie składania ofert, tj. do dnia 05.09.2022 r. do godz. 10:00 wpłynęły 3 oferty:

  1. INFRAKOL Sp. z o.o. Sp. k. – Całkowita cena brutto: 26 857 050,00 zł
  2. ZUE S.A. – Całkowita cena brutto: 33 240 757,92 zł
  3. Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. – Całkowita cena brutto: 17 231 598,46 zł

Zamawiający wypełniając postanowienia pkt 21.2 Tomu I SWZ – IDW, przeprowadził aukcje elektroniczną w dniu 05.10.2022r, po zakończeniu, której ceny oraz punktacja ofert przedstawia się następująco:

  1. INFRAKOL Sp. z o.o. Sp. k. – Całkowita cena brutto: 16 450 500,00 zł
  2. ZUE S.A. – Całkowita cena brutto: 14 738 957,09 zł
  3. Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. – Całkowita cena brutto: 14 731 598,46 zł

Fot. Jan Bytnar

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz