Sektorkolejowy » PKP Intercity ogłasza przetarg na modernizację stacji postojowej w Przemyślu

PKP Intercity ogłasza przetarg na modernizację stacji postojowej w Przemyślu

pzez Damian

PKP Intercity planuje dużą inwestycję na Podkarpaciu w ramach największego w swojej historii programu inwestycyjnego. Do 2025 roku na stacji postojowej Przemyśl Bakończyce powstanie ekologiczna myjnia całoroczna, a przebudowie poddana zostanie bocznica kolejowa. Planowany koszt inwestycji to ponad 380 mln zł brutto.

PKP Intercity ogłosiło postępowanie o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót budowlanych związanych z modernizacją stacji postojowej Przemyśl Bakończyce. Wybór firmy, której powierzone zostanie zadanie planowany jest w trzecim kwartale bieżącego roku.

Cała inwestycja zostanie podzielona na dwa zadania. Pierwsze z nich przewiduje budowę całorocznej myjni automatycznej. Powstanie nowej, ekologicznej myjni podniesie standard utrzymania taboru oraz zminimalizuje oddziaływanie na środowisko naturalne. Dzięki przebudowie zoptymalizowany zostanie czas obsługi pojazdów, poprawiona zostanie gospodarka wodna obiektu oraz możliwe będzie kompleksowe mycie taboru, podgrzewanie składów, a przede wszystkim usprawnienie pracy całej stacji Przemyśl Główny i dostosowanie do obsługi już posiadanych przez spółkę pojazdów, jak i nowoczesnego taboru, planowanego do zakupu.

Drugie zadanie obejmie przebudowę stacji postojowej Przemyśl Bakończyce. Jej modernizacja jest częścią strategii PKP Intercity, która zakłada realizację długoterminowych inwestycji umożliwiających zwiększenie oferty przewozowej. Nowoczesne zaplecza techniczne, takie jak w Przemyślu, pozwolą na bardziej efektywne przygotowanie pociągów do trasy, a rozbudowa układu torowego pozwoli obsłużyć większą liczbę składów.

– Atak Rosji na Ukrainę sprawił, że miliony obywateli Ukrainy opuszczając swój kraj, przybywały na tę stację, a Przemyśl  –  Miasto Ratownik  – na zawsze zapisze się na kartach historii. Dzięki swojemu położeniu stał się strategicznym miastem, kluczowym w kontekście wojny, ale nie tylko. Inwestycje w rozwój kolei na Podkarpaciu już teraz procentują, a będziemy rozwijać je dalej. Dzięki kolei wzmacnia się lokalna gospodarka, a co za tym idzie – polepsza sytuacja na rynku pracy. Mnie, jako przemyślanina, cieszy to szczególnie – mówił Marek Kuchciński, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

– Dla polskich kolejarzy najważniejszy jest pasażer. Udowadniają to swoją służbą każdego dnia. Aby jednak ta służba mogła być jeszcze bardziej efektywna, konieczne są nowe inwestycje i innowacyjne rozwiązania. Spółka PKP Intercity jest w trakcie realizacji największego w historii planu inwestycyjnego, który obejmuje nie tylko zakup nowoczesnych taborów, ale również projekty infrastrukturalne. Dzięki zmodernizowanym, przyjaznym środowisku stacjom postojowym możliwy będzie jeszcze wyższy poziom obsługi technicznej floty pociągów, która nieustannie się rozrasta. Przemyślane i konsekwentne działania PKP Intercity przybliżają nas do celu, jakim jest komfortowa, bezpieczna, przewidywalna, dostępna i ekologiczna kolej – powiedział Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury.

– Dwa miesiące temu, razem z Panem Marszałkiem spotkaliśmy się w Przemysłu z Wiceprezesem PKP, żeby rozmawiać o tej inwestycji, dzisiaj jesteśmy świadkami ważnego kroku przybliżającego nas do realizacji tej inwestycji – ogłoszenia przetargu. Ta inwestycja istotnie zwiększy znaczenie Przemyśla na kolejowej mapie Polski. Tu na miejscu będą mogły być wykonywane kompleksowe prace obsługi i naprawy taboru kolejowego. Jest to również zmiana jakości dla pracowników PKP w Przemyślu, którzy będą pracowali w komfortowych warunkach, a nie jak dotychczas pod gołym niebem, narażeni na wszelkie warunki atmosferyczne. Na tę inwestycję PKP zabezpieczyło do 500 mln zł z uwzględnieniem waloryzacji. To kolejne, gigantyczne środki, które spółki Skarbu Państwa przeznaczają na inwestycje w naszym regionie – dodał Piotr Rycerski, Szef Gabinetu Politycznego Wicepremiera Jacka Sasina.

Coraz szersza sieć połączeń PKP Intercity

Inwestycja w modernizację stacji postojowej w Przemyślu pozwoli na dalszy rozwój oferty połączeń z i do województwa podkarpackiego. Długofalowe plany wyznaczają kształt siatki połączeń dla województwa do 2030 roku. Przewoźnik ma w planach uruchomienie dodatkowych par dziennych pociągów kategorii IC z Przemyśla i Rzeszowa w kierunku Krakowa  i Wrocławia. Przez Kraków do Warszawy dalej ma kursować pociąg EIP obsługiwany przez skład Pendolino. Połączenie ze stolicą mają zapewniać także dodatkowe pary dziennych pociągów IC z Rzeszowa przez Lublin lub Radom.

– Z Przemyśla odprawianych jest coraz więcej pociągów, również połączeń międzynarodowych. Dlatego rola i znaczenie tej stacji będą rosnąć. Wraz ze zwiększaniem się liczby pasażerów z Ukrainy podróżujących do Polski oraz do środkowej i zachodniej Europy, konieczny jest wzrost możliwości obsługi technicznej taboru. Modernizacja i przebudowa stacji postojowej Przemyśl Bakończyce będzie miała duży wpływ na realizację tego zadania – powiedziała Jolanta Sawicka, Wicewojewoda Podkarpacki.

 – Dla Podkarpacia jako województwa przygranicznego dostępność transportowa ma podstawowe znaczenie. Kluczowym środkiem transportu jest kolej, która przewozi najwięcej osób i towarów. Wszystkie inwestycje na kolei oznaczają ożywienie gospodarcze i rozwój turystki w regionie. Bardzo cieszymy się ze tak ważna i kosztowna inwestycja jest realizowana właśnie w Przemyślu. Region ten od dziesiątek lat był hubem transportowym na linii wschód-zachód. To, jak ważny jest, widzieliśmy od lutego zeszłego roku, kiedy tak wiele osób przekroczyło polską granicę. Liczymy, że tą koleją będziemy niedługo przewozić materiały do odbudowy Ukrainy – dodała Ewa Draus, Wicemarszałek Wojewódzkiego Podkarpackiego.

Czas wielkich inwestycji

Obiekt w Przemyślu to jedna z 7 nowoczesny myjni, które planuje wybudować PKP Intercity. Prace realizowane w ramach budowy myjni są współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla projektu „Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” [POIS.05.01.00-00-0023/17]. PKP Intercity na przedmiotowy projekt pozyskało 495 765 401,97 zł dotacji z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Łącznie z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PKP Intercity pozyskało 1 010 972 287,48 zł dotacji.

Pierwsza z myjni PKP Intercity została uruchomiona w ubiegłym roku na stacji postojowej Warszawa Grochów. Dzięki inwestycji skrócił się czas mycia pojedynczego składu i podniesiony został standard utrzymania taboru, a obiekt działa całorocznie, niezależnie od warunków atmosferycznych. Dodatkowo pod koniec 2022 roku rozpoczęła się budowa nowoczesnej ekomyjni pociągów na stacji postojowej Wrocław Główny, a w marcu br. – na stacji Kraków Główny Zachód.

– Modernizacja stacji postojowej w Przemyślu to duży krok w rozwoju oferty dla Podkarpacia. Z każdą kolejną inwestycją wartość tej lokalizacji będzie rosnąć. Dzięki sukcesywnej modernizacji linii kolejowych oraz inwestycjom infrastrukturalnym, oferta dla stacji Przemyśl Główny będzie konsekwentnie rozwijać się o kolejne połączenia. Z sukcesem realizujemy podobne inwestycje na terenie całej Polski. Ekologiczne myjnie powstają również w Krakowie i we Wrocławiu, a niedawno uruchomiliśmy podobny obiekt w Warszawie. Nasze działania nie tylko rewolucjonizują polską kolej, ale sprawiają też, że pociągi stają się najbardziej przyjaznym środowisku środkiem transportu – powiedział Krzysztof Świerczek, Członek Zarządu PKP Intercity.

Aby zapewnić wysoki standard obsługi nowoczesnego taboru, do 2030 roku spółka zainwestuje 2,6 mld zł w przyjazne środowisku stacje postojowe i zaplecza techniczne. Unowocześnienie infrastruktury technicznej przyniesie standaryzację obiektów. Po zakończeniu inwestycji będą one podzielone na trzy kategorie, dostosowane do odpowiedniego standardu uwzględniającego potrzeby taborowe w danej lokalizacji pod kątem realizacji rozkładu jazdy. W 2030 roku PKP Intercity będzie dysponować 20 stacjami postojowymi i bocznicami kolejowymi oraz 32 punktami do przygotowania pociągów w zakresie utrzymania czystości w obiektach udostępnionych PKP Intercity.

Żródło: PKP Intercity

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz