Sektorkolejowy » PGE Energia Ciepła ogłasza przetarg na realizację przewozów kolejowych węgla kamiennego

PGE Energia Ciepła ogłasza przetarg na realizację przewozów kolejowych węgla kamiennego

pzez Damian

Przedmiotem zamówienia spółki zajmującej się wytwarzaniem ciepła z kogeneracji, posiadającej ok. 25% udziału w rynku w tym zakresie jest realizacja usług kolejowego transportu węgla do oddziałów spółek PGE Energia Ciepła oraz ZEW KOGENERACJA (Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich) w latach 2025-2027.

Zwycięski oferent będzie odpowiedzialny za przewozy surowca wykorzystywanego do produkcji energii z miejsc takich jak kopalnie, zakłady przeróbcze węgla kamiennego, krajowe punkty przeładunkowe, porty morskie, przejścia graniczne, a także stacje kolejowe obsługujące bocznice przy placach składowych do następujących lokalizacji:

  • EC (Elektrociepłownia) Gdańsk (do 1 330 000 ton)
  • EC Gdynia (do 510 000 ton)
  • EC Pomorzany (do 590 000 ton)
  • EC Bydgoszcz II (do 530 000 ton)
  • EC Kraków (do 1 050 000 ton)
  • EC Kielce (do 100 000 ton)
  • EC Wrocław (do 1 640 000 ton)
  • innych miejsc wskazanych przez zamawiającego

Jak wskazuje zamawiający, łączna ilość masy węgla kamiennego zlecona do przewozu wyniesie od 4 600 000 ton do 5 750 000 ton. Na realizację zadania przewidziano 36 miesięcy. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Oferty w ramach tego postępowania przetargowego można składać do 5 sierpnia br. – do godz. 800.

PGE Energia Ciepła wchodzi w skład Grupy PGE, która jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego zarówno pod względem przychodów, jak i generowanego zysku.

Sprawdź także:

Autor: Damian Malesza
Fot. PGE

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz