Sektorkolejowy » Nagroda im. prof. Włodzimierza Staweckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie transportu szynowego

Nagroda im. prof. Włodzimierza Staweckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie transportu szynowego

pzez Damian

Dla uczczenia pamięci profesora doktora nauk technicznych Włodzimierza Staweckiego, wieloletniego dyrektora Instytutu Pojazdów Szynowych TABOR w Poznaniu, aktywnego członka Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych, inicjatora wielu prac badawczo-rozwojowych dotyczących transportu szynowego, Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych ustanowiło w listopadzie 2021 r. specjalną nagrodę im. prof. Włodzimierza Staweckiego, która ma być wyrazem uznania dla wybitnych osiągnięć w zakresie badań, rozwoju konstrukcji, wdrożenia i organizacji kolejnictwa, pojazdów szynowych, a szczególnie rozwoju nowoczesnych układów napędowych pojazdów szynowych.

Wyciąg z Regulaminu przyznawania Nagrody:

A. Nagroda

  • Nagroda jest przyznawane w postaci statuetki oraz dyplomu, poprzedzone uchwałą Zarządu. Statuetka jest opatrzona inskrypcją: Nagroda im. prof. Włodzimierza Staweckiego za szczególny wkład w rozwój transportu szynowego.
  • Nagrodę przyznaje Zarząd PTNSS na wniosek Kapituły Nagrody.

B. Kapituła Nagrody

  • Kapituła Nagrody zostaje mianowana przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych. Kapituła składa się z sześciu członków, w tym Przewodniczącego wybieranego spośród członków Kapituły przez nich samych.
  • Posiedzenia Kapituły zwołuje jej Przewodniczący w zależności od wpływających wniosków o przyznanie Nagrody.

C. Tryb i procedura przyznawania Nagrody

  • Wniosek o przyznanie Nagrody może złożyć przedstawiciel kierownictwa jednostek naukowo-badawczych, badawczo-rozwojowych lub firm zajmujących się działalnością na rzecz rozwoju transportu szynowego, a także członek Kapituły lub inny członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych.
  • Wniosek o przyznanie Nagrody musi zawierać dokumentację pozwalającą na rzetelną i obiektywną ocenę zasadności jej przyznania, zawierającą opis sylwetki kandydata, wykaz osiągnięć naukowych, organizacyjnych, konstrukcyjnych lub wdrożeniowych stanowiących znaczący wkład w rozwój transportu szynowego oraz wskazanie ich szczególnego i wybitnego znaczenia.
  • Pozytywnie zaopiniowany przez Kapitułę Wniosek o przyznanie Nagrody Przewodniczący Kapituły lub upoważniony przez niego członek Kapituły przedstawia na posiedzeniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych, który jest przez Zarząd akceptowany w trybie normalnego głosowania.
  • Wniosek o przyznanie Nagrody wraz z dokumentacją określoną przez Kapitułę składa się w formie elektronicznej na adres sekretariatu Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych (e-mail: sekretariat@ptnss.pl) adresując do Kapituły Nagrody.

Dotychczasowi Laureaci Nagrody:

Dyrektor Zenon Duszyński – 2022 r.

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gąsowski – 2021 r.

Źródło: Informacja prasowa

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz