Sektorkolejowy » UTK: sprzedaż biletów kolejowych – pierwszy raz internet lepszy niż kasy

UTK: sprzedaż biletów kolejowych – pierwszy raz internet lepszy niż kasy

pzez Damian

Pasażerowie kolei coraz chętniej kupują bilety w aplikacjach mobilnych i internecie. Odsetek takich podróżnych wzrósł w czasie pandemii, ale dopiero teraz, pierwszy raz w historii prowadzenia statystyk przez Urząd Transportu Kolejowego, ta forma zakupu biletów stała się najpopularniejsza i wyprzedziła tradycyjne okienka kasowe.

W 2022 r. pociągami podróżowało 342,2 mln osób, najwięcej od dekady. W ubiegłym roku pasażerowie kolei kupili przez aplikacje mobilne i internet 35% biletów, a w kasach biletowych 29,3%. Udział kanałów internetowych w liczbie sprzedawanych biletów zwiększył się o 7,1 punktu procentowego rok do roku. Najczęściej przez Internet kupowane są bilety jednorazowe, relacji dalekobieżnych i z odpowiednim wyprzedzeniem. Wśród  kanałów dystrybucji biletów od kilku lat odnotowuje się także wyższe wykorzystanie automatów biletowych, zarówno stacjonarnych na stacjach i przystankach, jak i tych zamontowanych w pojazdach. W 2021 r. na zakup biletu w biletomacie stacjonarnym zdecydowało się 8,3% podróżny, a w pojazdach 0,9%. W 2022 r. było to już odpowiednio 8,4% i 1,1%.

Tab. 1 Udział kanałów dystrybucji wg liczby sprzedanych biletów w latach 2019-2022

kanał dystrybucji2019202020212022
stacjonarne kasy biletowe46,5%39,3%35,1%29,3%
 aplikacje i internetowe systemy sprzedaży14,3%18,2%27,9%35,0%
obsługa pokładowa (drużyny konduktorskie)16,2%17,6%21,5%20,8%
automaty stacjonarne (na stacjach)6,6%7,5%8,3%8,4%
automaty mobilne (w pojazdach)0,6%0,7%0,9%1,1%
pozostałe15,8%16,7%6,2%5,3%

Największe spadki w kanałach dystrybucji biletów od lat dotyczą stacjonarnych kas biletowych. W 2018 r. ich udział wynosił jeszcze ponad 50%, w 2022 r. był już poniżej 30% wszystkich sprzedanych biletów. Pierwszy raz inne kanały dystrybucji okazały się bardziej popularne niż kasy. Zmniejszyło się także zapotrzebowanie na zakup biletów u drużyn konduktorskich. W 2021 r. udział takich biletów w ogólnej sprzedaży wynosił 21,5%, a w 2022 r. spadł do poziomu 20,8%. Zazwyczaj taka forma pozyskania biletu wiąże się z dodatkowymi kosztami.

W 2022 r. udział internetowej sprzedaży biletów w ogólnych przychodach z ich dystrybucji wzrósł o 7,3 punktu procentowego (z 27 % do 34,3%), natomiast udział w przychodach z biletów zakupionych w kasach biletowych spadł o 5,1 punktu procentowego. Najczęściej to w kasach sprzedawane są bilety długookresowe, które generują większy przychód, dlatego spadek przychodów nie jest tak znaczący, jak w przypadku spadku udziału w sprzedaży.

Tab. 2 Udział kanałów dystrybucji w przychodach z tytułu sprzedaży biletów w latach 2021-2022

kanał dystrybucji20212022
stacjonarne kasy biletowe40,9%35,8%
aplikacje i internetowe systemy sprzedaży27,0%34,3%
obsługa pokładowa (drużyny konduktorskie)17,6%16,7%
automaty stacjonarne (na stacjach)7,6%6,8%
automaty mobilne (w pojazdach)0,8%0,9%
pozostałe6,1%5,4%

O blisko 100 mln wzrosła liczba biletów kolejowych sprzedanych w 2022 r. w porównaniu z 2021 r. Najwięcej, bo 49,5%, sprzedano biletów jednorazowych. Było ich o 50,4 mln więcej niż w 2021 r., co dało wzrost udziału biletów jednorazowych w ogóle sprzedanych biletów o 0,9 punktu procentowego (z 48,6%). Również zwiększyła się sprzedaż biletów okresowych – o 38,5 mln w porównaniu do 2021 r., ale udział tej kategorii spadł o 0,6 punktu procentowego (z 41,9% do 41,3%). Podobnie w przypadku kategorii „pozostałych biletów”, których sprzedano więcej o 8,2 tys., lecz udział tej grupy był niższy o 0,3 punktu procentowego (z 9,5% do 9,2%).

Źródło: UTK
Fot. Dominika Szpakowska

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz