Sektorkolejowy » „Kolej – transport przyszłości” – PLK SA o kierunkach rozwoju polskiej kolei

„Kolej – transport przyszłości” – PLK SA o kierunkach rozwoju polskiej kolei

pzez Damian

8 maja 2023 r. odbyła się konferencja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. pn. „Kolej – transport przyszłości”. W pięciu tematycznych panelach decydenci, przedstawiciele i eksperci branży kolejowej, władz samorządowych, świata nauki i biznesu dyskutowali na temat rozwoju transportu kolejowego w Polsce.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. po raz kolejny zorganizowały konferencję poświęconą rozwojowi transportu kolejowego w Polsce. W debatach, oprócz przedstawicieli PLK SA, uczestniczyli: Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Centralnego Portu Komunikacyjnego, Urzędu Transportu Kolejowego, Rady Nadzorczej i spółek zależnych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A, a także eksperci branży kolejowej oraz przedstawiciele administracji centralnej i samorządowej, przewoźników, wykonawców, instytucji naukowych i biznesu.

Uczestnicy konferencji debatowali o perspektywach i kierunkach rozwoju polskiej kolei w pięciu debatach.

W pierwszej debacie „Polska kolej w fazie wielkiej transformacji – dotychczasowe sukcesy i plany na najbliższe lata” uczestnicy poruszyli tematy dotyczące kierunków rozwoju kolei w perspektywie kilku dekad. Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PLK SA, przedstawił realizowane kluczowe projekty i plany zarządcy infrastruktury na najbliższe lata. Prelegenci debatowali również na temat rozwiązań i działań, które mają zachęcić podróżnych do korzystania z najbardziej ekologicznego środka transportu jakim jest kolej.

Druga debata dotyczyła obszarów współpracy na linii Krajowy Program Kolejowy i Centralny Port Komunikacyjny. Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przedstawił zakres prac zarządcy infrastruktury, które będą stanowić komponent kolejowy CPK, w tym dostosowanie parametrów technicznych istniejących linii kolejowych, stanowiących element „szprych CPK”.

Kolejna debata dotyczyła rozkładu jazdy pociągów. W panelu uczestniczyli m.in. Mirosław Skubiszyński, wiceprezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz Grzegorz Kurdziel, członek Zarządu PLK SA. Uczestnicy dyskutowali m.in. jak skutecznie organizować ruch kolejowy w okresie największych w historii inwestycji kolejowych. Prelegenci omówili rolę zarządcy infrastruktury, przewoźników, Urzędu Transportu Kolejowego w konstrukcji rozkładu jazdy, jak również zasady współpracy, by wypracować najlepsze praktyki.

W czwartym panelu rozmawiano o współpracy z wykonawcami inwestycji kolejowych. W panelu udział wzięli członkowie Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Arnold Bresch i Radosław Celiński, którzy podjęli dyskusję o współpracy z przedstawicielami wykonawców. Prelegenci dyskutowali m.in. o relacjach na linii inwestor – wykonawca, sytuacji na rynku budowlanym, finasowaniu inwestycji, waloryzacji umów i gwarancjach bankowych.

W ostatniej debacie „Program utrzymaniowy – gwarancja jakości infrastruktury kolejowej” poruszono temat związany ze stanem i jakością infrastruktury kolejowej w Polsce. Uczestnicy debatowali o znaczeniu programu utrzymaniowego oraz jak on wpływa na pracę największych polskich przewoźników kolejowych. Członek Zarządu PLK SA Piotr Majerczak podczas panelu podkreślał jak ważne jest utrzymanie infrastruktury w zapewnieniu najwyższej jakości transportu kolejowego i jego dostępności.

Konferencja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. „Kolej – transport przyszłości” to wydarzenie, które daje możliwość dyskusji na temat sektora kolejowego. Rzeczowy dialog, wymiana wiedzy i doświadczeń z ekspertami, przedstawicielami branży kolejowej, samorządu, świata nauki i biznesu pozwala na wypracowanie dobrych praktyk i rozwiązań związanych z rozwojem transportu kolejowego w Polsce.

Transmisja z konferencji PLK SA „Kolej – transport przyszłości” dostępna pod linkiem https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=252804550594177

Źródło: PKP PLK S.A.

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz