Sektorkolejowy » Katarzyna – nowoczesna maszyna – kończy drążenie tunelu na Dolnym Śląsku

Katarzyna – nowoczesna maszyna – kończy drążenie tunelu na Dolnym Śląsku

pzez Damian

Kończy się drążenie tunelu kolejowego w okolicy Trzcińska na linii Wrocław – Jelenia Góra. Prace z wykorzystaniem nowoczesnej technologii, maszyny „TEM”, umożliwiają sprawną realizację robót przy bezpiecznych przejazdach pociągów. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za ok. 130 mln zł, ze środków budżetowych i z dokapitalizowania, zwiększy przepustowość tunelu, zapewniając możliwość równoczesnego przejazdu pociągów po dwóch torach. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest w 2024 r.

Zasadnicze prace w tunelu w okolicy Trzcińska, związane z drążeniem i usuwaniem dotychczasowej obudowy kamiennej, zbliżają się do końca. Do wydrążenia pozostało już ok. 30 m z liczącego ok. 300 m obiektu. Roboty prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnej maszyny „TEM”, której nadano imię Katarzyna, w nawiązaniu do patronki kolejarzy, św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Urządzenie waży 120 ton i mierzy ok. 22,3 m. Dzięki technologii „tunel w tunelu” możliwe jest skuwanie materiału skalnego – poszerzenie obiektu do wymaganych rozmiarów – i „natryskiwanie” betonu na ściany. Obudowa urządzenia tworzy przestrzeń umożliwiającą bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego bez dodatkowych osłon toru, co w efekcie do minimum ogranicza zmiany w komunikacji w czasie realizowanych prac. W ciągu doby maszyna usuwa urobek z odcinka ok. 2 m.

Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. zwiększy możliwości kolei na Dolnym Śląsku. Przebudowa obejmuje gruntowne odnowienie i wzmocnienie ok. 300 m tunelu na trasie między Wrocławiem a Jelenią Górą. Obiekt zostanie poszerzony z obecnych ok. 8,3 m do ponad 11 m. Możliwe będą równoczesne przejazdy pociągów po obu torach, co obecnie nie jest możliwe ze względu na obowiązujące przepisy. Rozebrana będzie kamienna obudowa obiektu, którą zastąpi mocniejsza żelbetowa konstrukcja. Wyremontowane zostaną ściany oporowe wraz z odwodnieniem. Sprawny ruch kolejowy na lata zapewnią nowe tory i sieć trakcyjna.

– Tworzymy coraz bardziej konkurencyjną kolej – nie tylko sprawną i bezpieczną, ale także nowoczesną. Widać to po skali realizowanych inwestycji oraz po sposobie prowadzenia prac. Tunel w Trzcińsku, gdzie likwidowane jest „wąskie gardło” na ważnej trasie Wrocław – Jelenia Góra, przebudowywany jest z wykorzystaniem maszyny „TEM”, która pozwala na dobrą jakość prac, przy możliwie maksymalnym utrzymaniu przejezdności linii w czasie wykonywanych robót – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

– PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. sukcesywnie tworzą coraz sprawniejszą sieć kolejową, czego przykładem jest tunel w Trzcińsku. Poszerzony i wzmocniony obiekt pozwoli na lepszą organizację ruchu – umożliwi równoczesne wykorzystanie obu torów. Z myślą o zminimalizowaniu koniecznych zmiany dla podróżnych, zdecydowaliśmy się pracować w nowatorskiej technologii, która nie była dotąd stosowana na polskiej kolei w ten sposób – powiedział Arnold Bresch, członek Zarządu i dyrektor ds. realizacji inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Realizacja inwestycji – przy utrzymaniu ruchu pociągów – wymaga szczególnych procedur bezpieczeństwa. Na placu budowy przygotowano dodatkowe wygrodzenia i sygnalizację, wybudowano tymczasowy przejazd kolejowo-drogowy z dróżnikiem. Dla sprawnego wywozu urobku z tunelu wyznaczono drogi technologiczne. Prace są na bieżąco kontrolowane.

Po zakończeniu drążenia tunelu – w II poł. września – maszyna „TEM” zostanie wykorzystana do wygładzania ścian i „zakładania” izolacji obiektu. Maszyna skończy pracę w Trzcińsku do listopada. Wówczas konieczne będą przewidywane na kilka tygodni zmiany w organizacji ruchu dla demontażu maszyny drążącej i zabudowy toru technologicznego dla wprowadzenia szalunku ruchomego dla wykonania docelowej obudowy tunelu – informacje o zastępczej komunikacji autobusowej będą przekazywane podróżnym z wyprzedzeniem na peronach i na Portalu Pasażera.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeznaczyły na przebudowę tunelu blisko za ok. 130 mln zł netto (środki budżetowe i z dokapitalizowania). Zakończenie zadania „Rewitalizacja tunelu liniowego w km 118,700 wraz z infrastrukturą towarzyszącą” jest częścią szerszego projektu „Prace na linii kolejowej nr 274 Wrocław – Zgorzelec na odcinku Wrocław – Jelenia Góra oraz przyległych łącznicach” przewidywane jest obecnie na II kw. 2024 r.

Tunel trzciński to ok. 300 m obiekt z połowy XIX wieku. Znajduje się pod wzniesieniem na terenie Wzgórz Dziwiszowskich, kilkanaście kilometrów od Jeleniej Góry, na odcinku Janowice Wielkie – Wojanów (linia kolejowa Wrocław Świebodzki – Zgorzelec, nr 274). Jest wykorzystywany w ruchu pasażerskim i towarowym, m.in. do obsługi kopalni odkrywkowych.

Źródło: PKP PLK

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz