Sektorkolejowy » Gdynia: nowy wiadukt poprawi komunikację w mieście i bezpieczeństwo na liniach do portu

Gdynia: nowy wiadukt poprawi komunikację w mieście i bezpieczeństwo na liniach do portu

pzez Damian

Nowy wiadukt drogowy w Gdyni podniesie poziom bezpieczeństwa na styku dróg z torami prowadzącymi do portu morskiego. Na obiekcie przy ul. Puckiej gotowa jest podpora tymczasowa na potrzeby budowy konstrukcji wiaduktu, przygotowywany jest teren pod budowę murów oporowych. Bezkolizyjne skrzyżowanie to wspólna inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz Miasta Gdynia o wartości 65 mln zł netto. Projekt jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ruch pojazdów na styku z liniami kolejowymi prowadzącymi do gdyńskiego portu usprawni budowany wiadukt drogowy w ciągu ul. Puckiej w Gdyni. Aktualnie prowadzone są prace przygotowawcze konieczne do rozpoczęcia budowy wiaduktu. Gotowa jest podpora tymczasowa, która posłuży do zabudowy docelowej konstrukcji obiektu, przebudowano część kolizji teletechnicznych oraz energetycznych. Przygotowany został objazd dla mieszkańców, niezbędny do rozpoczęcia budowy murów oporowych.

– Wiadukt drogowy w Gdyni będzie kolejnym skrzyżowaniem bezkolizyjnym, podnoszącym poziom bezpieczeństwa na styku dróg i torów na kolejowej mapie kraju. Inwestycja istotne znaczenie w prowadzeniu rosnącego ruchu pociągów towarowych do portu morskiego w Gdyni. Dla mieszkańców tej części miasta jest równie ważna, bo usprawni codzienne dojazdy do pracy lub szkoły bez konieczności oczekiwania przed zamkniętymi rogatkami – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Długość nowego wiaduktu wyniesie 185 metrów, a szerokość 18,15 metra. Obiekt będzie mieć dwa pasy ruchu, 1,5-metrowy chodniki dla pieszych oraz ścieżkę rowerową. Wiadukt zapewni większe bezpieczeństwo na liniach kolejowych nr 228 Rumia – Gdynia Port Oksywie oraz nr 201 Bydgoszcz – Gdynia. Na inwestycji zyskają także mieszkańcy, którzy sprawniej przejadą samochodami z obwodnicy Trójmiasta i centrum Gdyni w kierunku jej północnych dzielnic, m.in. Pogórza, Obłuża i Oksywia.

– Realizując zadania inwestycyjne, także w woj. pomorskim, konsekwentnie zwiększamy możliwości przewozów pasażerskich oraz towarowych. Dzięki udanej współpracy z samorządami lokalnymi z powodzeniem podnosimy poziom bezpieczeństwa zastępując przejazdy kolejowo-drogowe wiaduktami. Z każdą zrealizowaną inwestycją polska kolej staje się coraz bardziej bezpieczna, atrakcyjna i przewidywalna – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Inwestycja dotycząca zaprojektowania i wykonania robót budowlanych pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowalnych dla zadania: „Budowa w Gdyni w ciągu ul. Puckiej wiaduktu drogowego nad układem torów stacji Gdynia Port wraz z likwidacją przejazdu kolejowo-drogowego w ul. Puckiej kat. A w km. 6,005 linii kolejowej nr 228” jest realizowana w porozumieniu z Miastem Gdynia za kwotę około 65 mln zł netto, z czego wkład PLK SA stanowi około 19 mln zł netto. PLK SA ubiega się o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zgodnie z porozumieniem z Miastem Gdynia, PLK SA finansują budowę części wiaduktu nad linią kolejową oraz likwidację przejazdu kolejowo – drogowego, a Miasto budowę układu drogowego i pozostałą część wiaduktu.

Zakończenie robót dotyczących części konstrukcyjnej wiaduktu nad torami planowane jest do końca 2023 r.

Mieszkańcy zyskują na bezkolizyjnych skrzyżowaniach

Inwestycja w Gdyni to część ogólnopolskiego projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”. W ramach ogólnopolskiego projektu, wartego ok. 268 mln zł, z udziałem środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko PLK SA, przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, zastępują przejazdy kolejowo-drogowe bezkolizyjnymi skrzyżowaniami. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa oraz zapewnienie dogodniejszej komunikacji.

W całej Polsce projekt obejmuje 21 obiektów: wiaduktów drogowych, kolejowych, przejść podziemnych i wiaduktów pieszo-rowerowych. Z efektów korzystają już mieszkańcy ośmiu miejscowości, m.in. Kostrzyna (wielkopolska), Sokółki (podlaskie) czy Skierniewic (łódzkie).

Źródło: PKP PLK SA

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz