Sektorkolejowy » FORUM BEZPIECZEŃSTWA KOLEJOWEGO 2019

FORUM BEZPIECZEŃSTWA KOLEJOWEGO 2019

pzez Patryk

Forum Bezpieczeństwa Kolejowego

to spotkanie liderów branży kolejowej, podczas którego poruszane są kwestie związane z bezpieczeństwem na kolei w Polsce. FBK co roku gromadzi przedstawicieli środowiska kolejowego zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem. W tym roku na konferencji jako główne, zostaną poruszone następujące tematy:

– stan bezpieczeństwa kolejowego
– IV pakiet kolejowy
– front inwestycyjny a bezpieczeństwo
– kultura bezpieczeństwa
– wybrane problemy i wyzwania

Bezpieczeństwo w branży kolejowej

Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych priorytetów działalności zarządców infrastruktury, podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie, generalnych wykonawców i producentów wyrobów dla kolejnictwa.

W tym roku Urząd Transportu Kolejowego włączył się w organizację konferencji pod względem merytorycznym, dzięki czemu omawiane zagadnienia będą dotyczyć najważniejszych kwestii związanych z bezpieczeństwem na kolei. Zostanie zmieniona formuła spotkań osób zainteresowanych bezpieczeństwem w sektorze kolejowym. Głównym elementem dyskusji będą debaty z udziałem ekspertów branży kolejowej. W III bloku dyskusyjnym: Front inwestycyjny a bezpieczeństwo, referat wprowadzający: „Praca pod ruchem, zamknięcia, innowacje – a zagrożenia dla bezpieczeństwa kolejowego” wygłosi Pan Włodzimierz Kiełczyński, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Polskich Linii Kolejowych, a w debacie: „Coraz większy zakres robót, coraz krótsze terminy – czy mają związek z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa?” udział weźmie reprezentant FAC RAIL, jako przedstawiciel branży, będąc jednocześnie aktywnym sygnatariuszem Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

Kiedy i gdzie odbędzie się Forum Bezpieczeństwa Kolejowego?

Forum Bezpieczeństwa Kolejowego odbędzie się w Warszawie w dniu 6 marca 2019 roku.

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz