Sektorkolejowy » Debata na temat bezpieczeństwa kolei

Debata na temat bezpieczeństwa kolei

pzez Patryk

Bezpieczeństwo robót inwestycyjnych, IV pakiet kolejowy, maszyniści i kultura bezpieczeństwa

to wiodące wątki Forum Bezpieczeństwa Kolejowego. W ciekawych panelach dyskusyjnych wzięli udział m.in. Ignacy Góra, Prezes UTK, czy Tadeusz Ryś, Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Wielokrotnie podczas Forum przedstawiciele branży podkreślali, jak bardzo istotna jest tematyka bezpieczeństwa systemu kolejowego, popularyzacja dobrych praktyk wśród osób związanych z rynkiem kolejowym oraz promocja kultury bezpieczeństwa.

Forum Bezpieczeństwa Kolejowego to coroczne spotkanie przedstawicieli urzędów kolejowych, organizacji i firm kolejowych, poświęcona szeroko pojmowanemu bezpieczeństwu na kolei w Polsce. Tematyka konferencji była niezwykle rozległa i wielowątkowa – od stanu bezpieczeństwa na kolei, innowacje, aż po cyberbezpieczeństwo. Podczas debaty: „Coraz większy zakres robót, coraz krótsze terminy – czy  mają związek z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa?”, przedstawiciel naszej firmy brał czynny udział w dyskusji, omawiając kwestie związane z wykorzystywaniem Automatycznych Systemów Ostrzegania na kolejowych frontach inwestycyjnych. „Dzięki zastosowaniu ASO na placu budowy, w znacznym stopniu podniesiony zostaje poziom bezpieczeństwa, przede wszystkim dzięki wyeliminowaniu zawodnego czynnika ludzkiego. Przy stale zwiększających się prędkościach pociągów, stosowanie konwencjonalnych zabezpieczeń, nie daje spodziewanych efektów. Tylko Mobilny System Ostrzegania gwarantuje bezpieczeństwo podczas realizowanych inwestycji czy prac utrzymaniowych. Jako spółka wykonawcza realizująca kontrakty kolejowe, doskonale wiemy, że tylko działania wyprzedzające o charakterze systemowym mogą wyeliminować ryzyko wystąpienia zdarzenia, a w przypadku ich zaistnienia przyczynić się do minimalizacji skutków. Czas na bezpieczną kolej – kolej na bezpieczeństwo” – powiedział Jędrzej Burek, Dyrektor Handlowy FAC Rail.

Konferencja była okazją do wymiany zdań pomiędzy autorytetami naukowymi, przedstawicielami władz, pracodawcami i przedstawicielami pracowników.

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz