Sektorkolejowy » Działdowo: nowe możliwości podróży do Warszawy i Gdańska

Działdowo: nowe możliwości podróży do Warszawy i Gdańska

pzez Damian

Podróżni mogą już korzystać z trzech wydłużonych peronów na stacji Działdowo, podróżując w kierunku stolicy i Trójmiasta. Inwestycja zrealizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA ze środków Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 stworzyła nowe możliwości podróży koleją.

Peron nr 1 jest dłuższy o 90 metrów, peron nr 2 o 40 metrów, a peron nr 3 o 15 metrów. Do wydłużonych peronów prowadzą wygodne dojścia. Zamontowano dodatkowe oświetlenie, gabloty informacyjne na rozkłady jazdy, ławki i oznakowanie. Dzięki realizacji inwestycji na stacji mogą zatrzymywać się dłuższe pociągi jadące w kierunku Warszawy i Gdańska.

— Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025, na realizację którego polski rząd przeznaczył 1 mld zł, stwarza możliwości lepszych podróży dla pasażerów w całej Polsce: ogranicza wykluczenie komunikacyjne i umożliwia dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. Cieszę się, że teraz, dzięki środkom z Programu Przystankowego, z wygodnych, zmodernizowanych peronów mogą skorzystać mieszkańcy Działdowa, a podróże w tym pięknym regionie Polski staną się wygodniejsze i bardziej przewidywalne — powiedział Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

Prace o wartości ponad 3,3 mln zł netto zostały zrealizowane ze środków Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025. Jego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki. Zaplanowane zadania inwestycyjne umożliwią podróżnym dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. Na ten cel przeznaczono 1 mld zł. Środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie prac związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla pasażerów.

— PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. konsekwentnie realizują prace poprawiające warunki podróży w woj. warmińsko-mazurskim. Kolej w regionie staje się coraz bardziej atrakcyjnym środkiem transportu w drodze do pracy lub szkoły. Dzięki środkom z Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 mieszkańcy korzystają m. in. z trzech nowych przystanków w Nikielkowie, Kolnie i Wietrzychowie, które zwiększyły dostęp do kolei na trasach w kierunku stolicy województwa, oraz z dwóch zmodernizowanych przystanków w Łankiejmach i Pasłęku. Teraz z efektów programu skorzystają również podróżni z Działdowa —powiedział Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

W Rządowym programie budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 uwzględniono 314 lokalizacje w całej Polsce. Na liście podstawowej jest 207 lokalizacji, a na liście rezerwowej 107.

Na terenie woj. warmińsko-mazurskiego program obejmuje 6 lokalizacji. Dzięki budowie nowych przystanków poprawił się dostęp do kolei w Nikielkowie i Kolnie, na trasie z Olsztyna do Korsz (linia kolejowa nr 353) oraz w Wietrzychowie na trasie z Olsztyna do Działdowa (linia kolejowa nr 216). Podróżni korzystają też z przebudowanego, wyższego peronu w Pasłęku. Już wkrótce do użytku oddany zostanie dodatkowy, przebudowany peron w Łankiejmach.

Źródło: gov.pl

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz