Sektorkolejowy » Cztery przetargi na budowlane prace przygotowawcze na liniach kolejowych CPK

Cztery przetargi na budowlane prace przygotowawcze na liniach kolejowych CPK

pzez Damian

Spółka Centralny Port Komunikacyjny ogłosiła przetargi na prace przygotowawcze dla projektowanych pierwszych odcinków Kolei Dużych Prędkości: Warszawa-CPK-Łódź oraz Łódź-Sieradz-Wrocław. Zakres prac obejmuje m.in. rozbiórki, wycinki oraz prace geologiczne i archeologiczne. W ramach tych zadań CPK podpisze umowy ramowe z 75 podmiotami.

Centralny Port Komunikacyjny poszukuje wykonawców, którzy w ciągu najbliższych ośmiu lat zrealizują prace przygotowawcze przy budowie dwóch strategicznych części linii Warszawa-Łódź i Łódź-Wrocław. Łącznie to ponad 340 km kolejowych tras, na których pociągi potencjalnie rozwiną prędkość do 250 km/h. Przetargi dotyczą trzech obszarów:

  • robót rozbiórkowych wraz z pracami towarzyszącymi (m.in. zgłoszenia wykonania w oparciu o projekty, uzyskania zgód administracyjnych i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej),
  • rozpoznania podłoża budowlanego wraz z opisem metodyki badań gruntowych i modelem geologicznym,
  • wycinki drzew i krzewów oraz prac porządkowych, m.in. karczowania karpin i frezowania pni wraz z zagospodarowaniem biomasy.

– Pierwsze roboty w ramach zawartych umów ramowych powinny rozpocząć się zgodnie z harmonogramem już w tym roku. Najpierw dla szprychy nr 9 na odcinku Warszawa – CPK – Łódź, z którego pasażerowie mają zacząć korzystać w 2028 r. wraz z uruchomieniem I etapu lotniska. Liczymy na wyłonienie w przetargach doświadczonych wykonawców, którzy sprawnie przygotują teren budowy dla linii kolejowych – mówi Marek Langer, dyrektor Biura Realizacji Podprogramu Kolejowego CPK.

W ramach pierwszego, ogłoszonego w SmartPZP postępowania na prace rozbiórkowe, spółka CPK podpisze umowę łącznie z 30 wykonawcami (15 dla każdego z dwóch z odcinków). Oferty można składać do 23 czerwca.

Dwa następne przetargi – na rozpoznanie geologiczne i wycinki drzew – zostaną ogłoszone w ciągu najbliższych dni. Powinny wyłonić odpowiednio: 15 i 30 oferentów. Zakładana maksymalna wartość tych trzech kontraktów to łącznie ok. 280 mln zł netto.

Pakiet przetargów na prace przygotowawcze dla odcinków kolejowych Warszawa-Łódź i Łódź-Wrocław w ciągu najbliższych tygodni domknie czwarte postępowanie – na nadzór archeologiczny. Podczas wyboru podmiotów, z którymi spółka CPK podpisze umowy ramowe, kluczowym kryterium będą doświadczenie i kwalifikacje oferentów. Wykonawcy poszczególnych zadań będą potem wybierani spośród zakwalifikowanych firm na podstawie ceny w postępowaniach cząstkowych.

Spółka CPK ma już wybrane warianty inwestorskie, czyli preferowane przebiegi dla pięciu odcinków KDP: 140 km między Warszawą, CPK i Łodzią200 km między Łodzią, Sieradzem i Wrocławiem (dla obu tych tras trwa już zaawansowane projektowanie), 155 km między Sieradzem i Poznaniem40 km na Podkarpaciu (z Łętowni do Rzeszowa) i 70 km na Śląsku (między Katowicami i czeską Ostrawą). Łącznie studia wykonalności są gotowe albo opracowywane dla ponad 1500 km z 2000 km planowanych kolejowych szprych CPK.

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz