Sektorkolejowy » Alan Beroud nowym prezesem Polskich Kolei Państwowych S.A.

Alan Beroud nowym prezesem Polskich Kolei Państwowych S.A.

pzez Damian

29 marca br. powołani zostali nowy prezes oraz członkowie zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. Prezesem zarządu PKP S.A. został Alan Beroud, a członkami zarządu Andrzej Bułczyński, Dariusz Grajda i Paweł Lisiewicz.

29 marca 2024 r. Walne Zgromadzenie Polskich Kolei Państwowych S.A. dokonało zmian w Zarządzie tej spółki. Zmiany objęły cały skład Zarządu PKP S.A. Odwołani zostali Krzysztof Mamiński – prezes zarządu oraz Andrzej Olszewski, Krzysztof Golubiewski, Rafał Zgorzelski, Ireneusz Maślany – członkowie zarządu. Jednocześnie do Zarządu Spółki weszły następujące osoby: Alan Beroud, który objął funkcję prezesa zarządu oraz Paweł Lisiewicz, Dariusz Grajda i Andrzej Bułczyński, którzy objęli funkcje członków zarządu.

Alan Beroud prezes PKP S.A.

Alan Beroud jest managerem z wieloletnim doświadczeniem, również w branży kolejowej. Jako prezes zarządu Szybkiej Kolei Miejskiej był odpowiedzialny za realizację największego w historii projektu inwestycyjnego spółki, rozszerzającego park taboru o 21 nowych pojazdów o wartości 668 mln zł. Wprowadził kluczowe programy zwiększające efektywność energetyczną pojazdów i obiektów oraz spadku zużycia energii trakcyjnej, co przyczyniło się do poprawy wyników spółki. Wprowadził także nowatorski pakiet szkoleń dla pracowników. Jednocześnie posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami o znaczeniu strategicznym dla kraju, jak budowa terminala LNG, podziemne magazyny gazu w Wierzchowicach oraz kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego w Lubiatowie. Zarządzał także spółkami handlowymi w branży budowlano-konstrukcyjnej. Jest absolwentem prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz energetyki na Politechnice Śląskiej. Posiada doktorat uzyskany w Instytucie Bezpieczeństwa i Informatyki Uniwersytetu IKEN w Krakowie, a także tytuł EMBA dla sektora energetycznego oraz Master’s Certificate na The George Washington University.

Andrzej Bułczyński członek zarządu PKP S.A.

Andrzej Bułczyński jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej, Wydział Inżynierii Lądowej w zakresie „Zarządzania projektami infrastrukturalnymi w budownictwie kolejowym”. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w Departamencie Nieruchomości i Planowania Przestrzennego w Ministerstwie Infrastruktury. Od niemal 16 lat związany z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. Pracę w spółce rozpoczął w Biurze Nieruchomości i Geodezji Kolejowej, gdzie zajmował się m.in. umowami dotyczącymi gospodarowania majątkiem spółki z pozostałymi spółkami Grupy PKP. Następnie w Biurze Planowania Strategicznego odpowiadał za współpracę z podmiotami zewnętrznymi w zakresie zagospodarowania terenów kolejowych, gdzie do najważniejszych projektów należała zabudowa linii kolejowej w sąsiedztwie stacji Gdańsk Główny (CH Forum Gdańsk). We współpracy z PKP S.A. doprowadził do zrealizowania kluczowych inwestycji dotyczących przebudowy stacji i dworców w Gliwicach, Bydgoszczy i Szczecinie. W ostatnich latach, pracując w Biurze Strategii, był odpowiedzialny za przygotowanie i wdrożenie Programu Kolej + oraz nadzorowanie Programu Przystankowego i Krajowego Planu Odbudowy w zakresie dotyczącym infrastruktury kolejowej.

Paweł Lisiewicz członek zarządu PKP S.A.

Paweł Lisiewicz jest absolwentem MBA na Akademii Koźmińskiego, nauk politycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Hansard Research Scholars Programme na London School of Economics. Ukończył także Studium Prawa Spółek UW, kursy z zakresu finansów przedsiębiorstw Ernst&Young Academy of Business oraz kursy Railway Engineering-Integral Approach i Real Time Operations na Delft University of Technology. Zdał egzamin do Państwowego Zasobu Kadrowego KSAP. Jest managerem z kilkunastoletnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych w obszarze publicznym. Od ponad 3 lat członek zarządu ds. rozwoju w Szybkiej Kolei Miejskiej. W latach 2007-2015 jako pracownik służby cywilnej i administracji publicznej, był dyrektorem komunikacji i relacji inwestorskich w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz kierował Gabinetem Prezydenta RP, z ramienia MSP był przewodniczącym lub członkiem rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (m.in. Enea S.A., Presspublica Sp. z o.o., PAIZ, Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.). Odbył staże w Institute of Economic Affairs w Londynie i Atlas Economic Research Foundation w Waszyngtonie.

Dariusz Grajda członek zarządu PKP S.A.

Dariusz Grajda jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej na kierunku Automatyka i Inżynieria Komputerowa, ponadto studiów podyplomowych „Samorząd Terytorialny i Rozwój Lokalny” na Uniwersytecie Warszawskim oraz „Zarządzenie – Marketing – Logistyka w spółkach kapitałowych grupy PKP S.A.” na Uniwersytecie Szczecińskim. Od 2005 r. związany jest ze spółką „Koleje Mazowieckie – KM”, gdzie rozpoczynał pracę jako główny specjalista, następnie był kierownikiem zespołu i dyrektorem Biura Handlowego, a w latach 2012-2024 był członkiem zarządu. Członek Rady Programowej Instytucji Kultury „Stacja Muzeum” w Warszawie. Od 2016 r. prezes Związku Samorządowych Przewoźników Kolejowych.

Stosownie do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, Ministrowi Infrastruktury został powierzony nadzór właścicielski nad Polskimi Kolejami Państwowymi S.A.

Fot. SKM warszawa

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz