Sektorkolejowy » UTK: Rodzaje kolejowych przewozów pasażerskich w I kwartale 2023 r.

UTK: Rodzaje kolejowych przewozów pasażerskich w I kwartale 2023 r.

pzez Damian

Największy odsetek pasażerów w I kwartale 2023 r. korzystał z przewozów o charakterze usług publicznych – 97,76%, z pociągów komercyjnych 1,78%, a okazjonalnych 0,46%. Najwięcej pasażerów podróżuje pociągami wojewódzkimi i aglomeracyjnymi – 83,2% (73,2 mln osób) spośród 88 mln korzystających z kolei w tym okresie.

Łączna liczba pasażerów w I kwartale 2023 r. była większa o 24% w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 r. i wyniosła ponad 88 mln osób. Na stronie dane.utk.gov.pl publikowany jest nowy zakres danych o rodzajach przewozów pasażerskich. Statystyki dotyczą przewozów o charakterze usług publicznych (PSC, z ang. Public Service Contract) i komercyjnych, kategorii realizowanych przewozów, rodzajów biletów i taryf, z których korzystali pasażerowie. Informacje będą aktualizowane kwartalnie.

CHARAKTER PRZEWOZÓW

W kategorii przewozów bazujących na usługach publicznych, z kolei skorzystało 86,1 mln pasażerów (wzrost o 23,9%), w przewozach komercyjnych ta liczba wyniosła 1,6 mln osób, co daje wzrost o 57,8% względem 2022 r. W przypadku przewozów okazjonalnych nastąpił spadek o 27,2% do 0,4 mln.

O 0,06 punktu procentowego (do 97,76%) zmalał udział przewozów w ramach PSC, a o 0,32 punktu procentowego (do 0,46%) udział przewozów okazjonalnych. O 0,38 punktu procentowego (do 1,78%) zwiększył się udział przewozów komercyjnych.

PRACA PRZEWOZOWA

Łącznie praca przewozowa w całym I kwartale br. wyniosła 5,5 mld pasażerokilometrów. To wzrost o 22,3% w stosunku do I kwartału 2022 r. Praca przewozowa w ramach PSC wyniosła 5,1 mld pasażerokilometrów i wzrosła o 22,2%, natomiast w przypadku przewozów komercyjnych odnotowano 0,4 mld pasażerokilometrów (wzrost o 26,1%). Przewozy okazjonalne odnotowały wynik na poziomie 0,01 mld pasażerokilometrów, co oznacza spadek o 42%.

O 0,02 p.p. (do 92,17%) zmalały udziały przewozów o charakterze usług publicznych i o 0,21 p.p. (do 0,2%) przewozy okazjonalne. O 0,23 p.p. (do 7,63%) wzrósł udział przewozów komercyjnych.

KATEGORIA PRZEWOZÓW

W podziale na kategorie przewozów pasażerskich, przewozy wojewódzkie osobowe i aglomeracyjne stanowiły 83,2% (73,2 mln osób) wszystkich rodzajów przewozów w I kwartale 2023 r. W przypadku połączeń międzywojewódzkich i międzynarodowych pasażerowie zdecydowanie wybierali połączenia pospieszne i ekspresowe. Łącznie te kategorie stanowiły 15,6% wszystkich przewozów. W porównaniu do I kwartału 2022 r. wzrost liczby pasażerów odnotowano we wszystkich kategoriach przewozów oprócz okazjonalnych. Największy wzrost (o 100,8%) miał miejsce w przypadku połączeń międzynarodowych osobowych. Znaczące wzrosty odnotowano również w przypadku międzynarodowych połączeń ekspresowych (o 62,2%) oraz międzynarodowych pospiesznych (o 60,7%).

PORÓWNANIE Z IV KWARTAŁEM 2022 R.

W porównaniu do IV kwartału 2022 r. liczba pasażerów była mniejsza o 5,2 mln (-5,6%). W przewozach o charakterze usług publicznych było o 4,7 mln mniej podróżnych (-5,2%), w przewozach komercyjnych o 0,07 mln (-4,2%), a w przypadku przewozów okazjonalnych o 0,4 mln (-48,9%).

Praca przewozowa zmniejszyła się o ponad 0,4 mld pasażerokilometrów (-7,5%). W ramach usług PSC wykonano pracę mniejszą o niemal 0,4 mld pasażerokilometrów (-7,2%), w przewozach komercyjnych o 0,05 mld pasażerokilometrów (-11,2%), a w okazjonalnych o 0,004 mld pasażerokilometrów (-26%).

W I kwartale 2023 r. pomimo mniejszej liczby pasażerów względem IV kwartału 2022 r., więcej podróżnych skorzystało z międzynarodowych połączeń nocnych (o 59%) oraz z połączeń w strefie transgranicznej (o 0,5%).

Źródło: UTK
Fot. Dominika Szpakowska

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz