Sektorkolejowy » UTK: Przewozy pasażerskie w województwach w I kwartale 2023 r.

UTK: Przewozy pasażerskie w województwach w I kwartale 2023 r.

pzez Damian

W I kwartale 2023 r. przewieziono łącznie ponad 88 mln pasażerów. Najwięcej osób rozpoczęło podróż w województwach mazowieckim (23,6 mln) oraz pomorskim (15,8 mln). Liczba podróżnych w tych dwóch województwach stanowiła niemal 45% wszystkich osób korzystających z kolei na przestrzeni kwartału.

Województwa mazowieckie i pomorskie były jedynymi, w których liczba pasażerów w I kwartale 2023 r. przekroczyła 10 mln. Do tej granicy zbliżyły się województwa wielkopolskie i dolnośląskie, w których przewieziono odpowiednio 9 mln i 8,9 mln podróżnych. Jedynym województwem, w którym liczba pasażerów nie przekroczyła 1 mln, było województwo podlaskie (0,6 mln osób). W porównaniu z analogicznym okresem z 2022 r., w I kwartale 2023 r. kolej wybrało o 17 mln pasażerów więcej (wzrost o 24%), a ich liczba zwiększyła się w każdym z regionów.

W województwie mazowieckim przewieziono 23,6 mln pasażerów co stanowiło 26,8% wszystkich podróżnych w I kwartale 2023 r. Drugie pod tym względem województwo pomorskie osiągnęło udział na poziomie 18%. W porównaniu do I kwartału 2022 r. udział każdego z tych województw spadł – o 2 punkty procentowe w przypadku województwa mazowieckiego i 0,1 punktu procentowego w województwie pomorskim. Największe wzrosty w udziale przewiezionych pasażerów miały miejsce w województwach małopolskim (0,8 punktu procentowego) i wielkopolskim (0,6 punktu procentowego).

Wskaźnik wykorzystania kolei wyniósł w I kwartale 2,33. Został on policzony jako iloraz wszystkich przewiezionych pasażerów w trzech pierwszych miesiącach 2023 r. i liczby mieszkańców kraju wg danych Głównego Urzędu Statystycznego. Oznacza to, że w I kwartale 2023 r. przeciętny mieszkaniec Polski podróżował pociągiem ponad 2 razy. W porównaniu z I kwartałem 2022 r., poziom tego wskaźnika wzrósł o 0,46. W każdym z województw w I kwartale 2023 r. odnotowano również wzrost w porównaniu do analogicznego kwartału roku ubiegłego. Najwyższym wskaźnikiem charakteryzowało się województwo pomorskie ze współczynnikiem 6,71 podróży na 1 mieszkańca. Kolejne miejsca zajęły województwa mazowieckie (4,29) i dolnośląskie (3,07). Powyżej średniej krajowej wskaźnik wykorzystania kolei osiągnęło jeszcze województwo wielkopolskie (2,59).

W porównaniu z IV kwartałem 2022 r. liczba pasażerów spadła się o 5,2 mln (z 93,2 mln do 88 mln), a wskaźnik wykorzystania kolei spadł o 0,13.

Szczegółowe wyniki dotyczące przewozów pasażerskich w województwach można znaleźć na portalu statystycznym Urzędu Transportu Kolejowego . W dziale Przewozy pasażerskie w województwach prezentowane są szczegółowe dane wraz z plikami danych za wcześniejsze lata.

Źródło: UTK
Fot. Dominika Szpakowska

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz